error code: 1001
Mokymo programos
Siuvimo Mašinų Remontininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267054203
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programos paskirtis - parengti kvalifikuotą siuvimo mašinų meistrą, gebantį kvalifikuotai prižiūrėti, reguliuoti ir remontuoti siuvimo įrengimus.
Siuvimo mašinų meistro rengimo programa apima siuvimo įrengimų remonto profesinio rengimo reikalavimus: profesines kvalifikacijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir baigiamąjį įvertinimą. Siuvimo mašinų meistro profesinio rengimo programa užtikrina kvalifikacijos ir kompetencijos įsigijimą. Tokie specialistai galės dirbti cechuose ir įmonėse, kuriuose gamybai naudojami siuvimo įrengimai.
Programa parengta atsižvelgiant į darbdavių ir dirbančiųjų poreikius ir reikalavimus.
Mokymo programa skiriama asmenų, turinčių bendrąjį vidurinį išsilavinimą pirminiam profesiniam rengimui.
Siuvimo mašinų meistro rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių (kompetencijos) formavimą. Teorinis mokymas integruojamas su praktiniu mokymu ir taip užtikrinamas studijų vientisumas.
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų (24 savaitės), iš jų – praktiniam mokymui 420 val., teoriniam - 180.
Siuvimo mašinų meistro profesijos dalykai vertinami pagal 10 balų sistemą.
Pabaigus kursą laikomas specialybės baigiamasis kvalifikacinis egzaminas. Kvalifikacinį egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Tiek teorinėje, tiek ir praktinėje dalyse apimama trijų pagrindinių mokomųjų dalykų medžiaga. Tai siuvimo medžiagos, universalios ir buitinės bei pusautomačiai ir spec. siuvimo mašinos.
Suteikiama kvalifikacija: išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, moksleiviams suteikiama siuvimo mašinų meistro kvalifikacija, gaunamas kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Programos rengėjai:
LRPRC vyr. profesijos mokytojas Jolanta Krivickienė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC socialinė pedagogė Irena Gvazdauskienė
LRPRC psichologė Vida Lacienė
LRPRC informatikos mokytojas Edvinas Povilaitis
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Pažinti pagrindines ir pagalbines siuvinių medžiagas;
2. Nustatyti audinių ir kt. medžiagų rūšis, paskirtį ir pritaikymą;
3. Saugiai dirbti siuvimo įrenginiais
4. Žinoti siuvimo mašinų ir pusautomačių darbo režimus bei jų reguliavimą;
5. Siūti siūles įvairiomis siuvimo mašinomis ir pusautomačiais;
6. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų
7. Prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, rasti darbo vietą veiklos pasaulyje ir pritaikyti profesines žinias ir įgūdžius

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju