error code: 1001
Mokymo programos
Lengvų Drabužių Siuvėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267054221
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Šiuo metu vis didesnis dėmesys skiriamas žmonių su negalia profesinei reabilitacijai. Neatskiriama profesinės reabilitacijos sudėtinė dalis yra profesinis mokymas. Neįgalūs asmenys turi galimybę integruotis į darbo rinką ir įgyti paklausias darbo rinkoje profesijas. Skatinant žmonių su negalia užimtumą, jų integraciją į darbo rinką numatyta paruošti lengvų drabužių siuvėjo mokymo programą, pritaikytą žmonėms su fizine judėjimo negalia. Fizinė judėjimo negalia – tai įvairūs savo kilme bei pasekmėmis sutrikimai, ligos, traumos ar pakenkimai, kurie atima, sumažina ar apriboja asmens galimybę judėti, valdyti rankų ar kojų judesius, užsiimti kasdiene veikla ir jaustis visaverčiu visuomenės nariu. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį ir buvo numatyta parengti pritaikytą mokymo programą, pagal kurią mokysis žmonės su fizine negalia ir įgys lengvų drabužių siuvėjo kvalifikaciją bei sėkmingai integruosis į darbo rinką. Tai bent iš dalies padės kontroliuoti savo asmeninį ar socialinį gyvenimą.
Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą.
Šios programos tikslas - paruošti specialistą, kuris galėtų dirbti individualaus siuvimo įmonėse ar dirbti pagal verslo liudijimą (gebėjimas pasiūti savarankiškai siuvinį iki galutinės apdailos), ar masinės siuvinių gamybos įmonėse.
Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa parengta pagal Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus, atsižvelgiant į šiandieninius rinkos poreikius darbuotojo pasirengimui. Ši programa parašyta remiantis Lengvų drabužių siuvėjo programa (262054221), siuvinių gamintojo rengimo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1159/A1-178, įsigaliojusiu 2004 m. liepos 16 d. Mokymo programoje dėmesys kreipiamas ne tik į siuvimo specialybės dalykų mokymąsi - technologinio proceso analizę, bet ir į darbų saugą, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindus, informacines technologijas bei asmeninių gebėjimų atskleidimą ir vystymą.
Programa sudaryta iš teorinio mokymo dalykų ir praktinės veiklos. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina siuvinių technologijos žinias, audinių asortimentą ir savybes, darbuotojų saugos ir sveikatos, siuvimo įrenginių paskirtį ir veikimą, sukirpimo pagrindus, darbo teisės ir ekonominių žinių aktualius klausimus. Šalia pagrindinio programos tikslo – lengvų drabužių siuvėjo kvalifikacijos įgijimo, siekiama lavinti žmogaus bendruosius gebėjimus bei gebėjimą prisitaikyti informacinėje visuomenėje, dėl to įtrauktas kompiuterinio raštingumo pradmenų dalykas.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje, kur formuojami siuvėjui reikalingi mokėjimai bei įgūdžiai.
Mokymo trukmė 24 savaitės, kasdienės mokymo veiklos trukmė 6 valandos. Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, paruošę baigiamąjį darbą, asmenys laiko baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Sėkmingai išlaikiusieji kvalifikacinį egzaminą, asmenys gauna valstybės pripažįstamą kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100), liudijantį apie lengvų drabužių siuvėjo kvalifikacijos įgijimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės lengvųjų drabužių siuvėjo profesinės veiklos sritys yra: siuvimo paslaugų teikimo organizavimas, medžiagų, modelio parinkimas, drabužių siuvimas ir taisymas
ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. atlikti žmogaus figūros matavimus;
2. pritaikyti iškarpas konkrečiai figūrai;
3. apskaičiuoti medžiagos reikmes siuviniui;
4. sukirpti siuvinį;
5. atlikti drabužio primatavimą;
6. paruošti siuvimo mašiną darbui;
7. siūti rankomis ir mašina;
8. atlikti drėgminio –šiluminio siuvinių apdorojimo darbus.
DARBO APRAŠYMAS:
Atlieka užsakovo figūros matavimus.
Apskaičiuoja reikiamą siuviniui medžiagos kiekį, sukerpa pagal lekalą.
Naudoja siuvimo, lyginimo įrangą.
Pasiuva atskiras drabužio dalis: antkišenius, kišenes, apykakles, rankoves, skeltukus, prakarpas.
Įsiuva užtrauktukus, sagas.
Pasiuva pižamą, marškinius, palaidines, sukneles, sijonus, kelnes
Pasiuva buitinės paskirties gaminius.
Taiso drabužius
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Kvalifikuotas lengvųjų drabužių siuvėjas gali dirbti siuvėju individualaus siuvimo įmonėse, masinės siuvinių gamybos įmonėse, pritaikytose pagal asmens negalės pobūdį.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju