error code: 1001
Mokymo programos
Trikotažo Susiuvėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267054227
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 23 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Trikotažo susiuvėjo mokymo programa skirta asmenims turintiems fizinę negalią ir įgijusiems pagrindinį išsilavinimą. Ji glaudžiai siejasi su iki šiol taikoma bei Studijų ir mokymo programų registre įregistruota formalia trikotažo susiuvėjo mokymo programa (kodas 262054227).
Šios mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą trikotažo siuvimo įmonėms, gebantį profesionaliai atlikti įvairias trikotažo gaminių siuvimo operacijas, pasiūti atskirus gaminius.
Trikotažo susiuvėjo mokymo programa sudaryta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacinius pasiūlymus siuvėjų profesiniam pasiruošimui ir šiandieninius darbo rinkos poreikius. Remiantis Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendraisiais reikalavimais, atnaujintas šios programos mokymo turinys, išskirtos profesinės veiklos sritys, įvardintos kompetencijos, iškelti mokymo tikslai ir uždaviniai.
Ši programa sudaryta, prailginus praktinio mokymo laiką, kad besimokantieji galėtų geriau įsivavintų teorines žinias, įtvirtintų praktinus gebėjimus. Šalia pagrindinio tikslo – įgyti trikotažo susiuvėjo kvalifikaciją -besimokantiesiems su negalia labai svarbu suteikti psichologijos mokslo žinių pagrindus, sustiprinti motyvaciją, ugdyti pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, kad lengviau būtų adaptuotis besikeičiančioje situacijoje. Tuo tikslu mokymo programoje numatytas naujas mokymo dalykas – „Asmenybės aktyvacija ir profesinės karjeros paieška“.
Programą sudaro teorinio ir praktinio mokymo etapai. Teorinio mokymo metu besimokantieji supažindinami su įvairių žaliavų trikotažo savybėmis, struktūra, pynimais, siuvimo technologija, siuvimo įrangos paskirtimi ir veikimu, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, darbo teisės ir ekonominių žinių pagrindais. Mokymo proceso metu siekiama lavinti žmonių gebėjimą prisitaikyti informacinėje visuomenėje, todėl į mokymo programą įtrauktas kompiuterinio raštingumo pradmenų kursas.
Praktinis mokymas susideda iš dviejų etapų. Pirmasis etapas vyksta mokymo įstaigoje, kur formuojami būdingi ir reikalingi trikotažo susiuvėjui mokėjimai bei įgūdžiai. Antrasis praktinio mokymo etapas skirtas trikotažo susiuvėjo profesinių įgūdžių lavinimui, įtvirtinimui, ir jis vykdomas trikotažo siuvimo įmonėse arba, esant gamybinio darbo sąlygoms, mokymo įstaigoje.
Mokymo programos trukmė 690 val. (23 savaitės). Rekomenduojamas mokymo režimas asmenims turintiems fuizinę negalią - 30 val. per savaitę. Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, asmenys laiko kvalifikacinį egzaminą. Sėkmingai išlaikiusieji kvalifikacijos egzaminą, asmenys gauna valstybės pripažįstamą kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100), liudijantį apie trikotažo susiuvėjo kvalifikacijos įgijimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės trikotažo susiuvėjo profesinės veiklos sritys yra: medžiagų parinkimas ir sukirpimas, drabužio siuvimas ir taisymas.
ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
2. mokėti saugiai dirbti su siuvimo įranga;
3. parinkti medžiagas trikotažo gaminiams;
4. naudotis lekalais, iškarpomis;
5. sukirpti siuvinį;
6. atlikti rankinius dygsnius;
7. naudotis siuvimo įranga;
8. siūti įvairias trikotažo gaminius, atlikti jų apdailą.
DARBO APRAŠYMAS
Trikotažo susiuvėjas parenka medžiagas ir priemones darbų atlikimui, atlieka visas gaminių iš trikotažo sukirpimo, siuvimo, apdailos ir taisymo operacijas.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Įgijęs trikotažo susiuvėjo kvalifikaciją, asmuo gali savarankiškai atlikti visas trikotažinių gaminių siuvimo operacijas, kvalifikuotai dirbti masinės trikotažo gaminių siuvimo įmonėse.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju