error code: 1001
Mokymo programos
Siuvėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267054232
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programos paskirtis: pateikiama siuvėjo mokymo programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, silpnaregiams ir turintiems fizinę negalią.
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą siuvėją, gebantį siūti lengvų drabužių gaminius, atlikti drabužių defektų šalinimą, siūti buities gaminius ir saugiai dirbti su siuvimo įrengimais.
Pagal šią programą gali mokytis asmenys sulaukę 18 metų ir turintys pagrindinį išsilavinimą. Besimokantieji supažindinami su lengvų drabužių siuvėjo profesija. Tai programa, nereikalaujanti jokio išankstinio pasiruošimo kvalifikacinių įgūdžių ar mokėjimų. Besimokantieji supažindinami su reikalavimais šiai profesijai ir jos ypatumais. Programa susideda iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina lengvų drabužių siuvėjo darbų atlikimo technologines žinias, sukirpimo pagrindus, siuvimo medžiagas, siuvimo įrengimus, verslo pradmenis, socialinę kompetenciją ir kompiuterinį raštingumą. Praktinio mokymo metu ugdomi pirmieji mokėjimai ir lavinami lengvų drabužių siuvėjo profesiniai įgūdžiai. Gamybinio mokymo metu toliau tobulinami įgūdžiai.
Asmenys išklausę šį mokymo programos (modulio) kursą, gali savarankiškai siūti lengvus drabužius ar įvairius jų technologinius mazgus, taikydami šiuolaikinius kokybės reikalavimus.
Mokymo programos (modulio) mokymosi trukmė 24 savaitės (600 val.)
Mokytis pagal šią programą neįgalūs asmenys gali darbo rinkos mokymo centruose, turinčiuose gerą šiuolaikinę specializuotą mokymo bazę ir patyrusių bei kvalifikuotų profesijos mokytojų komandą, kuri sugebėtų prieinamai atskleisti lengvų drabužių siuvėjo profesijos specifiką, partneriškai bendrauti su besimokančiaisiais ir išsiaiškinti jų galimybes ir polinkius.
Suteikiam kvalifikacija: išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, suteikiama siuvėjo kvalifikacija, gaunamas profesinio mokymo kvalifikacinis pažymėjimas.
Programos rengėjai:
LRPRC vyr. profesijos mokytoja Jolanta Krivickienė
LRPRC profesijos mokytojas Eugenijus Mikšas
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Alfonsas Ivoškis
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC socialinė pedagogė Irena Gvazdauskienė
LRPRC psichologė Vida Lacienė
LRPRC informatikos mokytojas Edvinas Povilaitis
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Pažinti pagrindines ir pagalbines siuvinių medžiagas, nustatyti audinių ir kt. medžiagų rūšis, paskirtį ir pritaikymą;
2. Saugiai dirbti su siuvimo įrengimais;
3. Išmanyti apie siuvimo įrengimus
4. Matuoti figūras, sudaryti lekalus, išdėstyti lekalus ant audinio;
5. Siūti detales ir mazgus, siūti įvairius gaminius;
6. Šalinti drabužių defektus;
7. Prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, rasti darbo vietą veiklos pasaulyje ir pritaikyti profesines žinias ir įgūdžius.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Vilkijos žemės ūkio mokykla Kauno r. Čekiškės g. 128, Vilkija
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju