error code: 1001
Mokymo programos
Baldų Apmušėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267054308
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims ( silpnaregiams ir turintiems fizinę negalią). Mokymo programa skirta paruošti baldų apmušėją, gebantį atlikti baldų apmušimo , paviršių paruošimo darbus . racionaliai išnaudoti laiką , tinkamai pasirinkti medžiagas ir įrankius , laikytis saugaus darbo reikalavimų .
Programos bendrasis apibūdinimas
Įsisavinę šią programą mokiniai gebės paruošti paviršius baldų apmušimui, apmušti baldus ir juos restauruoti, žinos kaip parengti baldų apmušimo darbų planą , projektą .
Reikalingas bazinis išsilavinimas - pagrindinis.
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų. Mokslo metų trukmė – 24 darbo savaitės, dirbant 5 dienas per savaitę ir esant savaitiniam mokinių krūviui 25 akademinės valandos.
Baigiamajam įvertinimui skiriamas kvalifikacinis egzaminas . Išlaikius šį egzaminą , suteikiama baldų apmušėjo kvalifikacija. Kvalifikacijos egzaminą sudaro 2 dalys :
1. Specialybės teorinių žinių tikrinimas (testas) - 180 min.
2. Specialybės praktinių įgūdžių tikrinimas (praktinė veikla) - 270 min.
Bendra baigiamojo kvalifikacinio egzamino trukmė 450 min.
Egzaminas vyksta 2 dienas .
Specialybės teorinių žinių įvertinimas ( t ) sudaro 40% galutinio įvertinimo .
Specialybės praktinių žinių įvertinimas ( p ) sudaro 60% galutinio įvertinimo .
Galutinis specialybės baigiamojo kvalifikacinio egzamino įvertinimas (g )
skaičiuojamas pagal formulę:
g =

Teorinės žinios įvertinamos teigiamai, jeigu teisingi atsakymai sudaro daugiau nei 50% visų atsakymų . Baigiamojo kvalifikacinio egzamino rezultatai neįskaitomi , jei teorinių žinių arba praktinių įgūdžių įvertinimas mažesnis nei 4 balai.
Programos rengėjai:
LRPRC direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui ir gamybai Alfonsas Ivoškis
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC vyr. profesijos mokytojas Romas Elinauskas
LRPRC psichologė Vida Lacienė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Projektuoti baldų apmušimo darbus, parengti baldų apmušimo planą;
2. Apskaityti baldų apmušimo veiklą;
3. Derinti pagrindų apdirbimo ir baldų apmušimo medžiagas
4. Valdyti įrankius ir įrangą;
5. Apdirbti įvairius pagrindus;
6. Paruošti apmušalus;
7. Apmušti baldus;
8. Nustatyti defektus ir juos pašalinti;
9. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju