error code: 1001
Mokymo programos
Psichologija
Valstybinis kodas: 612S10006
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa parengta vadovaujantis Psichologijos studijų krypties reglamentu ir ES psichologų rengimo standartais. Ji skirta pasirengti tolesnėms psichologijos magistro studijoms arba dirbti darbą, reikalaujantį bazinių psichologijos žinių, pažintinių gebėjimų, susijusių su biologiniais, kognityviniais bei emociniais asmenybės pagrindais.
Stojantysis turi turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Programoje studijuojami 46 dalykai, apimantys ne tik specialybės pagrindus ir specialųjį lavinimą, bet ir liberaliam lavinimui būdingą pasaulėžiūros ir asmeninių kompetencijų formavimą, kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymą, sugebėjimą dirbti įvairių sričių komandose.
Studijų metu atliekama pažintinė ir kvalifikacinė
praktika, kurios tikslas - gilinti asmeninį ir profesinį
savęs pažinimą bei susipažinti su pagrindinėmis
psichologo darbo veiklomis bei ugdyti pagrindinius
psichologo darbo įgūdžius neviršijant savo
kompetencijos ribų. Praktika atliekama švietimo,
socialines ir psichologines paslaugas teikiančiose
įstaigose, sveikatos apsaugos institucijose, jaunimo,
šeimos centruose, vaikų bei senelių globos namuose,
bendruomenėse ir įmonėse.
Daug dėmesio skiriama psichologinių tyrimų metodologijai, profesinei etikai bei kitų atliekamų darbų vertinimui.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Asmuo, įgijęs psichologo bakalauro kvalifikaciją, gali dirbti psichologo arba psichologo asistento darbą arba tęsti studijas psichologijos krypties, taip pat socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti psichologo asistento darbą švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos įstaigose, pramonės bei viešojo administravimo įmonėse arba tęsti studijas psichologijos krypties bei kitose socialinių mokslų srities plečiamosios magistrantūros programose.
Asmuo, įgijęs psichologo bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti stebėti elgesį ir įvertinti bei analizuoti psichikos procesus, planuoti bei taikyti psichologinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, panaudojant įvairias duomenų rinkimo priemones, metodus ir informacines technologijas, aprašyti atliktus tyrimus ir juos profesionaliai pateikti, identifikuoti, suprasti ir įvertinti įvairius gyvenimo reiškinius, atsižvelgdamas į kultūrinę ir tarpkultūrinę aplinką, taikyti psichologijos sąvokas ir principus, apibūdinant ir sprendžiant asmenų bei grupių, kaimo ar miesto bendruomenės, visos šalies arba tarptautines problemas ir taip tarnauti individo ir visos visuomenės gerovei.

- žinoti pagrindines psichologijos mokslo teorijas, istorines kryptis bei jų taikymą, biologinės, kognityvinės ir raidos psichologijos pagrindus, asmenybės ir socialinės grupės ypatumus bei nuostatas, mokslinių tyrimų metodologiją.

- mokėti dirbti su įvairiomis komandomis nepažeidžiant profesinės etikos ir demonstruojant atsakingą požiūrį į profesinį augimą, planuoti bei atlikti savarankišką empirinį tyrimą, taikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis, pažinti savo asmenines stipriąsias puses bei poreikius, tobulinti įgūdžius, reikalingus augti dvasiškai, puoselėti savo vertybes ir ieškoti krikščioniškojo tikėjimo bei psichologijos integravimo būdų.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Klaipėda Kretingos g. 36
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju