error code: 1001
Mokymo programos
Teisė
Valstybinis kodas: 653M90009
Kodas pagal ISCED: 52138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti specialistą, gebantį:
1. Teikti juridines konsultacijas įmonės, įstaigos ar organizacijos administracijai (darbdaviui).
2. Atlikti teisės aktų paiešką, taikyti norminius teisės aktus.
3. Atstovauti organizacijos ar piliečių interesus teisėsaugos institucijose.
4. Organizuoti teismo posėdžius.
5. Kvalifikuoti nusikalstamą veiką, vertinti atsakomybę už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus
6. Organizuoti pensijų, pašalpų ir kitų socialinių išmokų skyrimą bei išmokėjimą
Studijų rezultatai:
Studentai, baigę Teisės studijų programą, gebės:
Nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai ir taisyklingai nustatyti teisinio reguliavimo problemas.
Naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis.
Būti humaniški, nešališki ir derinti priešingus interesus.
Argumentuoti teisinius sprendimus taikant konkrečias teisės normas.
Sisteminti norminius teisės aktus.
Vertinti praktines situacijas teisiniu požiūriu, taikant teisės aktus.
Analizuoti įvairius teisinius tekstus ir įvertinti jų galiojimą laike ir erdvėje.
Parinkti ir vertinti teisės normas, reguliuojančias žmonių elgesį.
Teisės normų požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus bei socialinių institucijų elgesį ir veiklą.
Rengti teisės taikymo aktų projektus.
Organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, tvarkyti bylas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, pereinama prie nuotolinių studijų. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame didelis dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui. Skatinamas studentų kūrybingumas ir inovatyvumas. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio. Praktiniuose užsiėmimuose kiekvienam studentui sudaromos galimybės derinti teorines žinias su praktiniais įgūdžiais sprendžiant gyvenime kylančias teisines problemas, mokoma priimti argumentuotus teisinius sprendimus
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Tarpinis kaupiamasis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Specializacijos:
Verslo įmonių teisinis reguliavimas.
Darbo ir socialinės apsaugos teisė.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją (15 kreditų).
Laisvai pasirenkami dalykai (15 kreditų): tiriamųjų darbų pagrindai, personalo vadyba, organizacijos įvaizdis ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Patrauklios ir gana skirtingos specializacijos, suteikiančios galimybę studentams pasirinkti kokių gebėjimų ir kompetencijų jie siekia. Kompetetingi, didelę patirtį turintys dėstytojai praktikai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti advokatų, antstolių kontorose ir notarų biuruose, teismo posėdžių sekretoriais, teismo raštinės darbuotojais, teisininkais privačiose organizacijose, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose, ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės tarnautojais, taip pat įkurti savo teisės paslaugų kontorą
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomųjų studijų taip pat gali studijuoti magistrantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju