error code: 1001
Mokymo programos
Pardavimų vadyba
Valstybinis kodas: 653N20014
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus vadybininkus, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą prekybos įmonėje, jos padaliniuose, prekių, žaliavų pirkimą, pardavimą, gamybą bei sandėliavimą, užtikrinti veiklos kokybę, koordinuoti šalies vidaus ir tarptautinę prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, pardavimų logistikos, vadybos metodus, formuoti įmonės prekybos politiką, rengti prekybos technologiją ir asortimentą, įgyvendinti reklaminę kampaniją, pritaikyti naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas, įkurti privačią prekybos įmonę ir jai vadovauti.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Taikyti LR prekybos įmonių steigimo tvarką, teisės aktus reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį.
2. Valdyti pardavimo procesus, organizuoti darbo procesą prekybos įmonėje.
3. Įvertinti tarptautinės rinkos ypatumus, organizuoti tarptautinę prekybą, formuoti ir atnaujinti asortimentą, taikyti naujas pardavimo strategijas.
4. Numatyti prekybos verslo galimybes, vykdant sąžiningą prekybą ir vystant socialiai atsakingą verslą šalies bei tarptautinėje rinkoje, priimti sprendimus tiriant ir pasirenkant rinkas.
5. Analizuoti ir vertinti atskirų mokesčių įvedimo tikslus, atliekamas reguliavimo funkcijas ir jų įtaką ekonominiams procesams, suprasti ir analizuoti šiuolaikinės tarptautinės prekybos procesus ir jos reguliavimo metodus, pritaikyti pardavimų logistikos objektus tinkamam įmonės funkcionavimui, įvertinti prekių savybes ir laikymo sąlygas.
6. Analizuoti ir taikyti Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės formalumų atlikimą.
7. Mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, imitacinis metodas, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje
Specializacijos:
Studijų programą sudaro dvi specializacijos:
Pardavimų logistika, Tarptautinės prekybos valdymas.
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška. Profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti prekybos vadybininkais tarptautinių ir nacionalinių kompanijų padaliniuose eksporto ir importo srityje, logistikos įmonėse, prekybos įmonių administracijose, vadybininkais didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse, projektų vadovais, didelės įmonės padalinio vadovu ar vadovauti stambių prekybos įmonių veiklai ar steigti privačią prekybos įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju