error code: 1001
Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 653L10002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje vykdomos Ekonomikos studijų programos pagrindinis tikslas – parengti ūkio subjektams kvalifikuotus ekonomistus, gebančius analizuoti, vertinti ir prognozuoti ūkio subjekto veiklą, parengti jos strategiją bei atlikti ūkio subjekto veiklos kontrolę.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Susieti plačios paskirties bendrojo lavinimo žinias su žiniomis apie kitus mokslus bei šių mokslų sąsajas su ekonomika.
2. Organizuoti ūkio subjekto ūkinę ir finansinę veiklą.
3. Rengti veiklos valdymo (vidines) ir statistines ataskaitas, atsižvelgiant į ekonominės informacijos vartotojų ypatumus.
4. Vadovautis ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiais standartais ir norminiais aktais.
5. Valdyti ekonominę informaciją, savarankiškai organizuojant informacijos paiešką, renkant pirminius ir antrinius duomenis bei taikant pažangius ekonominės informacijos apdorojimo metodus, būdus bei priemones.
6. Analizuoti ir vertinti ūkio subjekto ūkinės ir finansinės veiklos rodiklius.
7. Vertinti finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą.
8. Tirti ir vertinti ekonominę aplinką ir ekonominius reiškinius.
9. Tirti ūkio subjekto ūkinę ir finansinę veiklas.
10. Prognozuoti ūkio subjekto ūkinę ir finansinę veiklas.
11. Rengti ūkio subjekto ūkinės ir finansinės veiklų strategijas ir jų ekonominį pagrindimą.
12. Planuoti ūkio subjekto (padalinio) veiklą.
13. Kontroliuoti ūkio subjekto veiklos planų vykdymą.
14. Kontroliuoti turimų materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą.
15. Vertinti ūkinės ir finansinės veiklų kokybę.
16. Produktyviai ir veiksmingai bendradarbiauti su kitais žmonėmis, būti kūrybišku, versliu ir iniciatyviu.
17. Logiškai bei kritiškai mąstyti ir turėti išugdytą profesionalų požiūrį į veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi tiek tradiciniai, tiek inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, atvejo analizė, projektiniai darbai ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko ir praktikos studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI).
Specializacijos:
1. Finansai
2. Ekonominė analizė
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti vieną iš 2 specializacijų.
Studentai gali pasirinkti iš šių pasirenkamų dalykų: psichologija, personalo vadyba, gamybos vadyba, organizacinė elgsena, Europos ekonominė integracija, visuotinės kokybės vadyba, veiklos dokumentavimas, reklamos pagrindai ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje vykdoma Ekonomikos studijų programa išsiskiria tokiu specifiškumu, kad yra rengiami plataus profilio specialistai ekonomistai, kurie yra orientuoti į platesnę rinkos subjektų veiklą.
Kolegijoje įkūrus SIMULITH centrą, studentams suteikiama galimybė profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje Biurometa. Studentai, atlikdami praktiką šioje firmoje, dirba skirtinguose šios įmonės skyriuose (finansų – apskaitos, pirkimų, pardavimų – rinkodaros ir personalo) ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą. Šios praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio praktinio mokymo firmomis.
Studijų metu studentai susipažįsta su ekonominių procesų modeliavimu ECOSYS. Šios imitacinės veiklos metu siekiama, kad studentai suprastų vyriausybės, įmonių, namų ūkių ir žiniasklaidos tarpusavio veikimo principus bei išmoktų priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimus, įtakojančius subalansuotą valstybės plėtrą; suprastų ir mokėtų apskaičiuoti bei įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius; ugdyti studentų gebėjimą dirbti komandoje, diskutuoti bei argumentuotai pateikti mintis.
Studijos kolegijoje padeda sustiprinti ir sėkmingam ekonomisto darbui būtinas asmenines savybes: loginį-analitinį mąstymą, atsakingumą, kūrybiškumą, verslumą bei kitas savybes.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję ekonomisto kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekonomistais, finansistais, analitikais, bankininkais ar buhalteriais privačiose ar valstybinėse įmonėse bei jų padaliniuose, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – magistrantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju