error code: 1001
Mokymo programos
Taikomoji Informatika
Valstybinis kodas: 653I13002
Kodas pagal ISCED: 52148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):
Taikomosios informatikos profesinio bakalauro studijų programos tikslas – suteikti studentams socialinių, humanitarinių bei informatikos bazinių ir specialiosios dalies dalykų žinių, kurių pagrindu jie gebėtų pagal vartotojo poreikius bei numatant tolesnes perspektyvas šiuolaikinėmis programavimo kalbomis projektuoti ir kurti įvairias taikomąsias ir internetines programas bei duomenų bazes, atlikti kompiuterinės grafikos ir dizaino darbus, vykdyti kompiuterių tinklo diegimo, modernizavimo, priežiūros, informacijos saugos užtikrinimo kompiuterių tinkle darbus.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti duomenų struktūras
2. Žinoti duomenų gavybos, kaupimo ir apdorojimo principus ir metodus
3. Įgyti žinias apie fizikinius kompiuterinės įrangos veikimo principus, kompiuterių struktūrą, techninės įrangos standartus
4. Įgyti žinias apie programavimo terpes bei fundamentalias struktūrinio ir objektinio programavimo žinias
5. Įsisavinti žinias apie programinės įrangos ir sistemų kūrimo etapus, gyvavimo ciklus ir jų modelius
6. Žinoti duomenų bazes, jų standartus, duomenų bazių valdymo sistemas
7. Žinoti kompiuterių tinklus, informacijos perdavimo modelius, protokolus, standartus
8. Žinoti leidybinio verslo organizavimo principus, leidinio rengimo etapus, leidybos standartus ir priemones
9. Gebėti atlikti įmonės veiklos, verslo procesų ir vartotojų poreikių analizę
10. Gebėti analizuoti ir interpretuoti verslo duomenis, gautus dirbant su programomis, dalykinės srities terminais
11. Gebėti sudaryti duomenų/sistemų modelį (sistemų dinamikos diagramas, loginius modelius, programų sistemos prototipą), vaizduojantį konkrečią dalykinę sritį
12. Įgyti įgūdžių naudotis bendrasistemine ir taikomąja programine įranga
13. Įgyti įgūdžių diegti, konfigūruoti, testuoti ir saugiai dirbti su technine, programine įranga, kompiuterių tinklų įranga
14. Įgyti įgūdžių efektyviai sukurti ir publikuoti elektroninius leidinius
15. Gebėti modeliuoti profesinės veiklos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai aprašyti, vertinti
16. Gebėti taikyti standartinius analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo metodus
17. Gebėti projektuoti nesudėtingas sistemas, procesus, duomenų bazes
18. Gebėti savarankiškai atlikti informacinių technologijų sistemų kūrimo, kompiuterių tinklų diegimo, eksploatavimo ir priežiūros darbus
19. Gebėti pritaikyti pagrindines interneto paslaugas, rengti hiperteksto dokumentą ir publikuoti jį LAN ir WAN tinkluose
20. Gebėti įgyvendinti paruoštą programos projektą objektinio vizualinio programavimo, kompiuterinės grafikos priemonėmis
21. Gebėti įvertinti priimamus programų sistemų projektavimo, diegimo ir taikymo sprendimus, priemones galimom jų pasekmėm šalinti etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu
22. Žinoti matematinių sąvokų apibrėžtis, principus, formaliuosius metodus ir jų taikymo informatikoje sritis
23. Įgyti fundamentalias humanitarinių ir socialinių mokslų žinias
24. Gebėti komunikuoti su bendradarbiais ir kitų sričių specialistais, diskutuoti ir teikti pasiūlymus bei aptarti idėjas, palaikyti dalykinę kalbą
25. Gebėti dirbti komandoje, dalintis atsakomybe ir priimti grupės turimą viziją
26. Gebėti analizuoti standartus ir kitus teisės dokumentus, susijusius su profesine veikla
27. Įgyti laiko tvarkymo, darbų planavimo, veiksmingų darbo būdų taikymo įgūdžių
28. Įgyti įgūdžių, reikalingų nuolatiniam profesiniam tobulėjimui
29. Gebėti operatyviai atlikti informacijos paiešką, naudotis duomenų bazėmis
30. Gebėti kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, rašyti ataskaitas, rengti techninius dokumentus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinamoji paskaita, demonstravimas, ekspertizė, projektinis darbas, grupinis darbas, nuotolinio mokymo metodai, pratybos, laboratoriniai darbai, kontrolinis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis įvertinimas, kurį sudaro semestro metu atliekami savarankiški darbai, atsiskaitymai. Tokiu būdu vertinama dalis studijų programoje numatytų studijų rezultatų. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu, kurio metu vyksta apklausa žodžiu ar raštu (testas, projektinio darbo gynimas ir pan.). Galutinį studijų dalyko įvertinimą sudaro semestro metu uždirbtas kaupiamasis balas ir egzamino įvertinimas.
Specializacijos:
Programavimas ir informacinės paslaugos, Kompiuterinė leidyba, Kompiuterinių tinklų administravimas.
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis pirmosios praktikos atliekama verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“. Kolegijoje įsteigta CISCO tinklų akademijos laboratorija. Atskiri studijų programos dalykai dėstomi nuotoline mokymo forma.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję taikomosios informatikos profesinę kvalifikaciją asmenys gali dirbti programuotojais, kompiuterių tinklų administratoriais valstybinėse ir privačiose įmonėse, bankuose, darbo biržose, kompiuterių ir programinės įrangos prekybos firmose, leidybos centruose, vidaus reikalų tarnybose, ministerijose, kultūros, mokslo, švietimo įstaigose, bendrose Lietuvos ir užsienio kompanijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas tęstinėse studijose. Sėkmingai baigę tęstines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus gali stoti į su informatika ar informatikos inžinerija susijusias magistrantūros studijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju