error code: 1001
Mokymo programos
Statybinių Medžiagų Pardavėjo Konsultanto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330034104
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Pagal Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo prognozes, statybinių medžiagų pardavėjų konsultantų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kasmet auga ir plečiasi statybinėmis prekėmis prekiaujančių prekybos įmonių skaičius.
2. Programos tikslas:
Paruošti kvalifikuotą darbininką, dirbantį statybinių medžiagų parduotuvėje, kurio kvalifikacija atitiktų darbo rinkos reikalavimus, gebantį profesionaliai sutvarkyti darbo vietą; paruošti darbui įrengimus ir inventorių; paruošti prekes pardavimui; parengti prekių užsakymą, priimti ir sandėliuoti prekes; pildyti dokumentus; tirti paklausą; demonstruoti ir reklamuoti prekes; konsultuoti pirkėjus; dirbti su technologiniais įrengimais; klasifikuoti prekes; apskaičiuoti prekių kainas, antkainius ir nuolaidas; pildyti apskaitos dokumentus bei apskaičiuoti materialines vertybes.
3.Programos statusas:
3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, III pakopos pirminio profesinio mokymo programa. Šią programą gali vykdyti profesinio mokymo įstaigos , turinčios licenciją .


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto mokymo programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų).
Mokomasi bendrųjų dalykų ( ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos) ; specialybės dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių (statybinių medžiagų; santechnikos ir elektros prekių; termoizoliacinių ir hidroizoliacinių medžiagų; statybinių įrankių ir įrengimų; statybinių medžiagų prekybos įmonių technologijos; statybinių medžiagų prekybos įmonių įrengimų; pirkėjų aptarnavimo; reklamos; apskaitos pagrindų; prekybos marketingo; specialybės užsienio kalbos; profesinės etikos; darbuotojų saugos ir sveikatos; informacinių technologijų).

2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
Programos mokymo trukmė du metai. Specialybės dalykams skiriama 2350 valandų , iš kurių praktikiniam mokymui - 1614 valandos. Ištisinei gamybinei praktikai skiriamos 600 valandų. Darbo vietos, kuriose prekiaujama statybos medžiagomis

3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.
Statybinių medžiagų pardavėjo - konsultanto kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacijos egzamino (teorijos ir praktikos) vertinimo rezultatus. Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminus, išduodamas profesinio mokymo diplomas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos:
"Paruošti darbui vietą, įrengimus ir inventorių.
"Paruošti statybos prekes pardavimui.
"Parengti statybos prekių užsakymą.
"Priimti statybos prekes.
"Sandėliuoti statybos prekes.
"Tirti prekių paklausą.
"Demonstruoti ir reklamuoti statybos prekes.
"Konsultuoti statybos prekių pirkėjus.
"Dirbti technologiniais įrengimais.
"Klasifikuoti prekes.
"Išmanyti statybos technologijas
"Apskaičiuoti prekių kainas. Antkainius ir nuolaidas.
"Vykdyti materialinių vertybių apskaitą.


1.Darbo aprašymas

Statybinių medžiagų pardavėjas- konsultantas baigęs mokslus gebės profesionaliai sutvarkyti darbo vietą; paruošti darbui įrengimus ir inventorių; paruošti statybos prekes pardavimui; parengti prekių užsakymą, priimti ir sandėliuoti prekes; pildyti dokumentus; tirti paklausą; demonstruoti ir reklamuoti prekes; konsultuoti pirkėjus; dirbti su technologiniais įrengimais; klasifikuoti prekes; apskaičiuoti prekių kainas, antkainius ir nuolaidas; pildyti apskaitos dokumentus bei apskaičiuoti materialines vertybes. Išmanys profesinio bendravimo etiką bei vartojamąsias prekių savybes.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją pagal pirminio profesinio statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto mokymo programą galės dirbti Lietuvos prekybos įmonėse prekiaujančiose statybinėmis prekėmis ir medžiagomis . Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Loreta Baltuškienė
2006- 02- 08
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20

A. UrnavičiusĮstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Klaipėdos statybininkų mokykla Klaipėda Taikos pr. 67
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju