error code: 1001
Mokymo programos
Informacinių Technologijų Sistemų Komersanto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330034503
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti informacinių technologijų sistemų komersantus, gebančius reklamuoti ir parduoti kompiuterių ir kitų ryšio, vaizdo ir garso priemones ar įsteigti individualią verslo įmonę, nustatyti ir pašalinti gedimus kompiuteriuose ir kitoje informacinėje technikoje.
Siekiant šių tikslų būsimieji informacinių technologijų sistemų komersantai teorinių užsiėmimų metu mokomi kompiuterinės ir programinės įrangos diegimo bei priežiūros, kompiuterių tinklų administravimo, programavimo logikos bei programavimo technikos, telekomunikacijos pagrindų, informacijos ir telekomunikacijos sistemų formavimo, jų sujungimo ir testavimo, priežiūros bei eksploatavimo, elektroninio duomenų apdorojimo, duomenų bazių projektavimo, informacijų technologijų produktų rinkodaros pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinetuose ir firmoje, elektroninio verslo ir šių paslaugų teikimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų sistemų reklamavimo pardavimo, priežiūros, gedimų šalinimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus informacinių technologijų sistemų komersanto mokymo programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Informacinių technologijų sistemų mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacinių technologijų sistemų komersantu.
Asmuo, įgijęs informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikaciją, turi:
- gebėti reklamuoti ir parduoti kompiuterių ir kitų ryšio, vaizdo ir garso priemones arba įsteigti individualią verslo įmonę, publikuoti informacinių technologijų įmonės paslaugas internete, nustatyti kompiuterių ir kitos informacinės technikos gedimus ir juos pataisyti, vertinti informacinių technologijų sistemų technologinę, ekonominę, teisinę verslo aplinką, parinkti paslaugų rinkinius atskiriems informacinių technologijų rinkos segmentams, užmegzti pirminį kontaktą su klientais, pristatyti galimam klientui informacinių technologijų įmonės paslaugas, išaiškinti klientui sutarties sudarymo bei lizingo sąlygas, parinkti informacinių technologijų produktą pagal kliento poreikius, sistemingai vykdyti turimus užsakymus, konsultuoti klientą kompiuterio techninės ir programinės įrangos klausimais;
- žinoti informacinių technologijų sandarą ir naujoves, telekomunikacijos, elektroninės komercijos, buhalterinės apskaitos, finansų pagrindus;
- mokėti savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo darbą, nuolat domėtis informacinėmis technologijomis, mandagiai bendrauti su klientais, būti sąžiningu.
Informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiuose mokymą pagal informacinių technologijų sistemų komersanto mokymo programą.
Norintiems siekti informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informacinių technologijų sistemų komersantu nėra pripažįstami.
Įgiję informacinių technologijų sistemų komersanto kvalifikaciją asmenys gali dirbti informacinių technologijų komersanto, prekybos vadybininko padėjėjo darbą verslo įmonėse ar pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno statybininkų rengimo centras Kaunas V. Krėvės pr. 114
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju