error code: 1001
Mokymo programos
Automatinių Sistemų Eksploatavimo Mechatroniko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330052307
Kodas pagal ISCED: 31352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko programos anotacija:

1.Mokomasi:

1.1.specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1.1.specialiųjų dalykų teorijos:
elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, hidraulikos, jutiklių, valdymo sistemų, informacinių technologijų, darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos;
1.1.2.praktinių įgūdžių:
šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, hidraulinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo;
1.2.bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos;
1.3.bendrakultūrinių dalykų: nėra;
1.4.bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ( 3 pakopa).

2.Praktinis mokymas (I -III kursuose) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse , Panevėžio mechatronikos centre, įmonėse gamybos procese naudojančiose automatines mechatronines sistemas.

3.Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

1.Įgyjamos kompetencijos
2.Darbo aprašymas
3.Profesinės perspektyvos
1.Įgyjamos kompetencijos:
Sėkmingai baigęs automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programą mokinys įgyja automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją ir kompetencijas:
-atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti mechaninių sistemų elementus;
-montuoti, derinti ir reguliuoti mechaninius įrenginius;
-eksploatuoti mechanines sistemas;
-atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti pneumatinių sistemų elementus;
-montuoti, derinti ir reguliuoti pneumatinius įrenginius;
-eksploatuoti pneumatines sistemas;
-atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti hidraulinių sistemų elementus;
-montuoti, derinti ir reguliuoti hidraulinius įrenginius;
-eksploatuoti hidraulines sistemas;
-atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti elektrinių ir elektroninių sistemų elementus;
-montuoti, derinti ir reguliuoti elektrinius ir elektroninius įrenginius;
-eksploatuoti elektrines ir elektronines sistemas;
-atpažinti, apibūdinti ir pritaikyti jutiklius;
-montuoti jutiklius, derinti ir reguliuoti sekimo sistemas;
-eksploatuoti jutiklius ir stebėjimo sistemas;
-apibūdinti valdymo sistemų sandarą, išmanyti jų energetinių ir informacinių elementų paskirtį bei tarpusavio ryšius;
-prižiūrimam aukštesnio lygio specialisto montuoti derinti ir reguliuoti valdymo sistemas;
-eksploatuoti valdymo sistemas.
2.Darbo aprašymas
Automatinių sistemų mechatronikas atpažįsta automatinių mechatroninių sistemų elementus, išmano jų paskirtį, ypatumus bei veikimą ir gali juos pritaikyti, gali vykdyti mechatroninių sistemų įrengimo ir montavimo darbus, gali eksploatuoti automatines mechatronines sistemas bei aptikti ir pašalinti jose pasitaikančius sutrikimus, sugeba bendrauti su kitų krypčių specialistais, turi komandinio darbo įgūdžių. Prižiūrimas aukštesnio lygio specialisto, gali derinti ir reguliuoti automatines mechatronines sistemas.
3.Profesinės perspektyvos
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas gali dirbti pramonėje, žemės ūkyje, energetikoje, ryšiuose, medicinoje bei transporte, montuodamas ir eksploatuodamas automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, hidraulines elektrines, elektronines ir informacines posistemes. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Arvydas Lemešius

2004 04 12

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju