error code: 1001
Mokymo programos
Audimo Staklių Derintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362054201
Kodas pagal ISCED: 33354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Audimo staklių derintojas - tai darbuotojas, žinantis audinių gamybos įrenginių konstrukciją veikimą, atliekantis jų aptarnavimą, reguliavimą ir derinimą. Tai sudėtinga, labai reta, audimo pramonei reikalinga profesija. Ši profesija reikalauja daug žinių apie tekstilinių pluoštų apdirbimo technologinį procesą, audinio ydų rūšis, audimo staklių užtaisymą ir peružtaisymą, mokėjimo kontroliuoti audinio kokybę, naudotis reikiama technine dokumentacija, kruopščiai ir atidžiai atlikti staklių derinimo, smulkaus remonto ir kitus su audimo įrenginių aptarnavimu susietus darbus, prisiderinti prie įmonės darbo ritmo.
Šios mokymo programos tikslas - parengti tekstilės įmonėms kvalifikuotą darbuotoją, sugebantį kvalifikuotai aptarnauti audimo stakles, profesionaliai jas reguliuoti, pataisyti, suderinti ir užtaisyti bei peružtaisyti audinių audimui.
Pagal mokymosi trukmę ir uždavinius ši mokymo programa priklauso darbo rinkos antro profesinio lygio kvalifikaciją teikiančių mokymo programų grupei. Numatyta mokymosi trukmė - 24 savaitės.
Ši mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems vidurinį bendrąjį išsilavinimą ir neturintiems jokios darbo patirties su audinių gamybos įrenginiais. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį išsilavinimą negu numatyta mokymo programoje arba turintiems darbo trikotažo įmonėse patirtį, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti.
Siūlomas programoje mokymo režimas yra 40 val. per savaitę.
Mokymosi turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo metu besimokantieji supažindinami su audinių gamybos technologija, įvairių rūšių audimo staklėmis, jų technologinėmis galimybėmis, naudojamomis žaliavomis, audinių asortimentu, darbų saugos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimais, aktualiais darbo teisės ir ekonominių žinių klausimais.
Praktinis mokymas vykdomas prie įvairių audimo gamybos įrenginių, kur formuojami ir lavinami būdingi ir reikalingi audimo staklių derintojui mokėjimai bei įgūdžiai. Praktinio mokymo metu išmokstama atlikti šaltkalviškus darbus, užtaisyti, peružtaisyti, aptarnauti, remontuoti, reguliuoti, derinti audimo stakles, atlikti staklių prastovų apskaitą, vadovauti komplekto darbuotojų darbams.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, susidedančiu iš praktinio bandomojo darbo ir teorinių žinių patikrinimo.
Išklausę visą teorinio mokymo kursą, įgiję praktinio darbo įgūdžių savarankiškai aptarnauti audimo stakles, atlikę bandomąjį kvalifikacinį darbą ir sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys įgyja audimo staklių derintojo kvalifikaciją, ir jiems įteikiamas nustatytos formos valstybės pripažintas antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgiję audimo staklių derintojo kvalifikaciją asmenys gali įsidarbinti tekstilės įmonėse, kur pagal šiuolaikinius kokybės reikalavimus sugebės savarankiškai ir kokybiškai sureguliuoti bei suderinti audimo stakles, atlikti visus audimo gamybos įrenginių aptarnavimo ir smulkaus remonto darbus.
Mokymo programą, įvertinant Darbo rinkos profesinio mokymo reglamentuose numatytus mokymo programos struktūros reikalavimus, parengė Alytaus pramonės ir prekybos mokyklos specialistai.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju