error code: 1001
Mokymo programos
Spaudos Ir Pospaudos Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440021305
Kodas pagal ISCED: 42321
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1. Programos poreikio pagrindimas:Lietuvos poligrafijos pramonė yra viena sparčiausiai besivystančių gamybos sričių šalyje, imli inovacijoms ir perspektyvi pramonės sritis. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos iniciatyva atliktas tyrimas „Lietuvos leidybos ir spausdinimo pramonės konkurencingumas (KTU Strategijos institutas, bendradarbiaujant su Lietuvos ekonomikos plėtros agentūra ir LISPA. 2007)“, kuriame konstatuojama, kad „spausdinimo pramonėje pastebėtinas bendras užimtumo, gaminamos produkcijos ir sukuriamos pridėtinės vertės augimo faktas. 2004 m. lyginant su 2000 m. spaudos pramonėje dirbančiose įmonėse Lietuvoje įdarbintų darbuotojų skaičius išaugo 15 %, gaminamos produkcijos apimtis – apie 45%, sukuriama pridėtinė vertė – apie 36%“. Statistikos departamento duomenimis spaustuvių skaičius Lietuvoje nuolat auga, 2006 m. Lietuvoje užfiksuotos 284 spaustuvės, kuriose dirba 3973 darbuotojai.Lietuvos spaustuvės, nuolat didindamos investicijas į modernios poligrafijos įrangos įsigijimą, susidūrė su specialistų kvalifikacijos problema. Pasak poligrafijos įmonių vadovų, kvalifikuotų gamybos specialistų, mokančių dirbti su modernia spausdinimo įranga, trūkumas ateityje gali užkirsti kelią senas tradicijas turinčiai Lietuvos poligrafijos rinkai konkuruoti vieningoje Europos Sąjungos rinkoje. Siekiant užkirsti kelią tokioms tendencijoms, būtina ruošti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius ES reikalavimus.2. Programos tikslas:Parengti aukštos kvalifikacijos spaudos ir pospaudos operatorių, gebantį spausdinti ofsetine, šilkografine, fleksografine ir skaitmenine spausdinimo technika ir atlikti pospaudiminius darbus: kirtimą, lankstymą, siuvimą, klijavimą, įrišimą, segimą.3. Programos statusas: tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa.

Programos anotacija:

1. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų) 2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.Mokomasi:
1. Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Poligrafijos pagrindų, šilkografinės, ofsetinės, skaitmeninės spaudos technologijos, poligrafijos medžiagų, kokybės matavimo pagrindų, pospaudiminių procesų ir įrangos, pakuočių gamybos technologijos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, darbuotojų saugos ir sveikatos.
1. 2. praktinių įgūdžių:
spausdinti ofsetine, šilkografine, fleksografine ir skaitmenine spausdinimo technika, parinkti medžiagas spaudai, pospaudiminiams darbams, atlikti pospaudiminius darbus: kirtimą, lankstymą, siuvimą, klijavimą, įrišimą, segimą, gaminti pakuotes, matuoti spaudos ir pospaudiminių darbų kokybę.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4. Bendrakultūrinių dalykų:
estetikos, kūno kultūros, kalbos kultūros ir specialybės kalbos
1.5. Bendrojo lavinimo dalykų
Nėra
2. Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (37 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikų, kurios atliekamos mokyklų (centrų) praktinio mokymo dirbtuvėse, taip pat spaudos, leidybos įmonėse, metu.

3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs spaudos ir pospaudos operatoriaus mokymo programą įgyja spaudos ir pospaudos operatoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
- naudotis kokybės kontrolės priemonėmis, paaiškinti atspaudų defektų atsiradimo priežastis ir jų šalinimo būdus;
- parinkti spaudos formų tipą ir išvedimo būdą;
- parinkti popierių, dažus ir kitas medžiagas spaudai;
- spausdinti ofsetinėmis, šilkografinėmis, fleksografinėmis ir skaitmeninėmis spaudos mašinomis;
- atlikti spaudinių kirtimą ir lankstymą;
- atlikti spaudinių siuvimo darbus;
- atlikti kietąjį spaudinių įrišimą;
- laminuoti spaudinius;
- susegti spaudinius;
- atlikti spaudinių klijavimo darbus.
1. Darbo aprašymas
Spaudos ir pospaudos operatorius dirba spaustuvėse ar kitose poligrafijos įmonėse. Jis parenka medžiagas spaudai, spaudos formų tipą ir išvedimo būdą. Spaudos ir pospaudos operatorius priklausomai nuo spaustuvės naudojamos techninės įrangos spausdina ofsetinėmis, šilkografinėmis, fleksografinėmis ir skaitmeninėmis spaudos mašinomis. Spaudos ir pospaudos operatorius dirba pospaudiminių darbų cechuose: atlieka spaudinių kirtimą, lankstymą, įrišimą, susegimą, gamina pakuotes.
2. Profesinės perspektyvos
Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali dirbti poligrafijos įmonėse. Norėdamas toliau tęsti mokslus specialistas gali stoti į Kauno kolegiją ar Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Baigęs aukštąjį mokslą gali siekti profesinės karjeros.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Putnaitė
2007 10 22
Švietimo ir mokslo ministerijos
Profesinio mokymo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą,
vardas, pavardė ir parašas
A.K.Urnavičius
2007-10-23

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju