error code: 1001
Mokymo programos
Elektroninio Verslo Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034506
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti elektroninio verslo operatorius, gebančius tvarkyti ir koordinuoti įmonės, užsiimančios elektroniniu verslu, darbą, organizuoti produkcijos platinimą, pardavimą elektroninių techninių priemonių(kompiuterių) tinklo pagalba, analizuoti ir sisteminti įmonės, įstaigos informaciją, projektuoti informacines sistemas, tvarkyti duomenų bazes ir vietinius tinklus, administruoti interneto svetaines.
Siekiant šių tikslų būsimieji elektroninio verslo operatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi kompiuterių struktūros ir eksploatavimo, elektroninės komercijos, kompiuterių tinklų, programavimo pagrindų, telekomunikacijos, grafinio dizaino pagrindų, grafinių vaizdų kūrimo principų, įvairių terpių sistemų inžinerijos, virtualios erdvės sampratos, rinkodaros ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų verslo praktinio mokymo firmose, kabinetuose, elektroninio verslo ir šių paslaugų teikimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 47,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įmonių koordinavimo ir tvarkymo, prekių platinimo, interneto svetainių priežiūros ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama elektroninio verslo operatoriaus kvalifikacija.
Baigus elektroninio verslo operatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Elektroninio verslo operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektroninio verslo operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektroninio verslo operatoriumi.
Asmuo, įgijęs elektroninio verslo operatoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti tvarkyti ir koordinuoti įmonės, įstaigos produkcijos platinimą bei pardavimą per kompiuterių tinklus, analizuoti ir sisteminti įmonės, įstaigos informaciją, projektuoti informacines sistemas, užmegzti kontaktus tarp pirkėjų ir prekių, produkcijos bei paslaugų pardavėjų, derėtis su komerciniais partneriais, sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, įvertinti verslo aplinką ir parengti verslo planą;
- žinoti duomenų bazių ir vietinių kompiuterių tinklų tvarkymo, komercinių siūlymų bei užsakymų tvarkymo ir rengimo principus, interneto svetainių administravimo, rinkos poreikių tyrimo pagrindus;
- mokėti savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, būti kruopščiu, atidžiu, sąžiningu.
Elektroninio verslo operatoriaus kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal elektroninio verslo operatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti elektroninio verslo operatoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję elektroninio verslo operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti elektroninio verslo operatoriumi privačiose ar valstybinėse prekybos verslo, gamybos verslo įmonėse ar steigti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno ryšininkų mokykla Kaunas Laisvės al. 33
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju