error code: 1001
Mokymo programos
Jūrų Uosto Krovinių Logisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034728
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Mokymo turinį sudaro:
§ bendrieji dalykai (ekonomikos ir verslo pagrindai, civilinė sauga, informacinės technologijos);
§ profesinis mokymas (teorija - 600 val. ir praktika - 750 val.);
§ bendrojo lavinimo dalykai (estetika, kūno kultūra, valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba).

2. Specialybės dalykų teorijos metu bus mokoma: logistikos, buhalterinės apskaitos ir raštvedybos pagrindų, jūrų uosto krovos įmonės (uosto ir krovos įmonių struktūra, krovos įrenginiai, krovinių sandėliavimas), krovinių transportas (laivų, geležinkelio vagonų ir autotransporto įranga), medžiagų pažinimas, brėžinių skaitymas, elektros ir hidraulinės pavaros, darbuotojų sauga ir anglų (specialybės) kalbos.

3. Praktiniam profesijos mokymui numatyta baigiamoji (8 savaičių) praktika, kuri atliekama įvairiose jūrų uosto krovos ir sandėliavimo įmonėse.

4. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.
Jūrų uosto krovinių logisto specialybės absolvento baigiamąjį kvalifikacijos vertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą gali laikyti mokinys, išėjęs visą mokymo programoje numatytą teorinio ir praktinio mokymo kursą, atlikęs baigiamąją kvalifikacinę praktiką.
Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą sudaro dvi dalys:
§ teorinių žinių patikrinimas (testas iš visų programoje numatytų specialybės dalykų teorijos kurso);
§ praktinių gebėjimų patikrinimas (atlikti įvairius krovos ir sandėliavimo darbus, apskaičiuoti krovinių kiekį ir svorį, pildyti krovos apskaitos dokumentus, naudoti apskaitai kompiuterinę programą, sandėliuoti generalinius krovinius, sandėliuoti pavojingus krovinius, išmanyti darbo ir priešgaisrinės saugos taisykles).
Egzamino metu vertinami ir bendrieji mokinio gebėjimai. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas profesinio mokymo diplomas, kuriame įrašoma suteikta jūrų uosto krovinių logisto kvalifikacija.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos:
1. Darbo aprašymas.
Jūrų uosto krovinių logistas gali vykdyti krovinių apskaitininko (talmano), krovinio priėmėjo-išdavėjo ir sandėlininko pareigas. Žino: uosto terminalų ūkį; krovos priemones ir krovos technologijas; krovinius ir jų tarą; krovinių transportavimo įrengimus; krovinių sandėliavimo technologiją. Sugeba: atlikti krovinių apskaitą; įforminti krovinių dokumentus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis; naudoti savo darbe informacines technologijas.
Svarbu gebėti dirbti kolektyve; mokėti užsienio kalbas; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; derinti (esant reikalui) kelias pareigas - pvz.: talmano-sandėlininko; svarbus operatyvus mąstymas ir susikaupimas vengiant klaidų.

2. Profesinės perspektyvos.
Baigęs profesinę mokyklą gali dirbti jūrų uosto krovos įmonėse, įvairiose sandėlių infrastruktūros sistemose, perkrovimo centruose, pardavimo centruose, muitinės sandėliuose. Atsižvelgiant į darbo specifiką, gali derinti kelias pareigybes.
Norėdamas tęsti mokslą gali stoti į kolegijas ir universitetus ir siekti profesinės karjeros.
Darbo užmokesčio vidurkis valstybiniame ir privačiame sektoriuje 2000 Lt - 3500 Lt.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Vytautas Rutkauskas
2007-05-22
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos laivininkų mokykla Klaipėda Rambyno g. 14
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju