error code: 1001
Mokymo programos
Kompiuterinės Grafikos Projektavimo Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440048202
Kodas pagal ISCED: 42448
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Kompiuterija
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Lietuvoje daugiau nei 900 įmonių teikia vizualinės reklamos kūrimo bei gamybos paslaugas, joms reikalingi įvairių kvalifikacijos lygių darbuotojai. Svarbiausias reikalavimas tokiems specialistams - ypatingai geri informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai
.2. Programos tikslas:
parengti kompiuterinės grafikos projektuotoją, gebantį savarankiškai dirbti vizualinės reklamos bei leidybos įmonėse, t.y. naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis ir tvarkyti bylas, kurti plokštumines, tūrines, erdvines, spalvines kompozicijas, projektuoti firminį stilių, maketuoti vizualinės reklamos objektus, paruošti leidinio maketą, kurti Web puslapio grafinį vaizdą. Šis darbuotojas gebės dirbti komandoje, nuolat mokysis ir tobulins kvalifikaciją
3.Programos statusas:
tai nauja, 4-ojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi kompiuterio naudojimo pagrindų, Corel Draw pagrindų, Corel Photo-Paint pagrindų, Corel R.A.V.E.pagrindų, Adobe Photoshop pagrindų, internetinių tinklapių grafikos, Adobe PageMaker pagrindų, spalvų teorijos, kompozicijos ir dizaino pagrindų, reklamos ir šrifto pagrindų, kompiuterijos terminų anglų kalbos, darbų saugos ir darbo higienos.

1. 2.praktinių įgūdžių:
atlikti operacijas su katalogais ir bylomis, naudoti informacijos išnešimo-įnešimo įrenginius, spausdintuvus, skenerius, dirbti su tekstine ir grafine medžiaga Microsoft Word, Corel Draw, Adobe programomis, kurti plokštumines ir spalvines, tūrines ir erdvines kompozicijas, stilizuoti objektus, projektuoti firminį stilių, maketuoti vizualinės reklamos objektus, paruošti leidinio maketą, kurti Web puslapio grafinį vaizdą.

1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos

1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
estetikos, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros2. Specializacijų nėra.

3.Mokomosios praktikos (29 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (18 savaičių tukmės) atliekamos mokyklos kompiuterių klasėse, reklamos agentūrose, leidyklose.

4.. Pagal programos mokymo planą vykdomi mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai.Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Ramiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Direktoriaus pavaduotoja praktiniam mokymui ir gamybai D.Rožnienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
Sėkmingai baigęs kompiuterinės grafikos projektuotojo mokymo programą įgyja kompiuterinės grafikos projektuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- 1.dirbti personaliniu kompiuteriu, naudoti skenerį, spausdintuvą, tvarkyti katalogus bei bylas dirbti žiniatinklyje,
- kurti internetinio tinklapio grafiką;
- 2.dirbti su tekstine ir grafine medžiaga Microsoft Word, Corel Draw, Corel Photo -Paint, Corel R.A.V.E., Adobe Photoshop, Adobe PageMaker programose;
3. kurti įvairios paskirties komputerinės grafikos projektus.

1.Darbo aprašymas
Kompiuterinės grafikos projektuotojas dirba vizualinės reklamos kūrimo ir gamybos įmonėse, leidyklose. Jis naudojasi naujausiomis informacijos technologijomis ir komunikacijos priemonėmis, valdo įvairias kompiuterines programa, tvarko bylas (failus), neša bylas į skirtingas aplinkas, t.y. iš vienos versijos į kitą, iš vienos programos į kitą. Projektuoja objektus Corel Draw, Corel Photo -Paint ir Adobe Photoshop programomis, maketuoja meninius objektus.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje kompiuterinės grafikos projektuotojo kvalifikaciją gali dirbti kiek mažose tiek ir didelėse vizualinės reklamos projektavimo bei gamybos įmonėse, leidyklose, steigti savo įmonę . Kvalifikacija gali būti tobulinima savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Kauno taikomosios dailės mokykla Kaunas V. Krėvės pr. 112
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju