error code: 1001
Mokymo programos
žemės ūkio Gamybos Verslo Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440062106
Kodas pagal ISCED: 42362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros, informacinių technologijų, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros) ir specialybės (augalininkystės, agrotechnikos ir gyvulininkystės pagrindų, gyvulių ir paukščių auginimo technologijų, verslo planų sudarymo, ūkio veiklos buhalterinės apskaitos ir darbo teisės pagrindų, taikomosios ekonomikos, intensyvios prekinės produkcijos gamybos ūkio organizavimo, ekologinio ūkininkavimo pagrindų, žemės ūkio mašinų ir inventoriaus priežiūros, naudojimo ir remonto, lauko, sodo ir daržo kultūrų sėjos ir sodinimo, tręšimo, priežiūros ir piktžolių naikinimo, pašarų ruošimo ir sandėliavimo, ūkinės veiklos pastatų priežiūros, gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo racionų sudarymo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, gyvulių ir paukščių ligų ir negalavimų požymių nustatymo ir gydymo pagrindų, sanitarijos ir higienos reikalavimų, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos pagrindų, raštvedybos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios (37 savaičių), baigiamoji (15 savaičių) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose ir dirbtuvėse, poligone, žemės ūkio bendrovėse, kooperatyvuose, individualiuose ūkiuose, žemės ūkio produkcijos supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Žemės ūkio gamybos verslo organizatorius paruošia verslo planus ir juos įgyvendina, organizuoja ir vadovauja žemės ūkio produkcijos gamybai, tvarko įmonės apskaitą, sprendžia įmonės aprūpinimo ir produkcijos realizavimo klausimus.
PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Žemės ūkio gamybos verslo organizatorius turi žinoti: ekonomikos, verslo, marketingo ir prekių mokslo pagrindus, apskaitą ir finansus, žemės ūkio vadybą ir teisės pagrindus, - pažangiausias kultūrinių augalų ir gyvulių auginimo technologijas, žemės dirbimo mašinas ir įrengimus, jų veikimą, mechanizuotų darbų technologinę seką, informacijos apdorojimą kompiuteriu.Turi mokėti: tirti rinką, kaupti ir analizuoti informaciją, prognozuoti verslo perspektyvas, parengti įmonės verslo planą, vesti įmonės apskaitą, vesti derybas su socialiniu partneriu, sudaryti bendradarbiavimo ir prekybos sutartis, vystyti paklausių žemės ūkio produktų gamybą, atlikti tarptautinius mokėjimus, įforminti dokumentus, naudotis personaliniu kompiuteriu, programine
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Žemės ūkio gamybos verslo organizatorius gali dirbti individualiame ūkyje, o taip pat žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo įmonėse, studijuoti pagal šią veiklos sritį aukštosiose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Joniškio žemės ūkio mokykla Joniškio r. Upytės g. 77
Gruzdžių žemės ūkio mokykla Šiaulių r. Jaunimo g. 1, Gruzdžių mstl.
Simno žemės ūkio mokykla Alytaus r. Ateities g. 10, Simnas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju