error code: 1001
Mokymo programos
Lokomotyvo Mašinisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440084012
Kodas pagal ISCED: 42384
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

.Programos poreikio pagrindimas:
Lietuvos geležinkeliuose šiuo metu yra eksploatuojama 175 krovininiai, 24 keleivinių, 92 manevriniai šilumvežiai, 15 elektrinių ir72 dyzeliniai traukiniai. Šis skaičius nuolat didėja, nes įstojus į Europos Sąjungą didėja krovinių ir keleivių pervežimo srautai. Šios technikos valdymui yra didelis poreikis lokomotyvų priežiūros ir valdymo specialistų.
2. Programos tikslas:
Parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį remontuoti, eksploatuoti, ir aptarnauti lokomotyvus.
3.Programos statusas:
tai 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.
Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi bendrosios šaltkalvystės, elektros montavimo darbų, lokomotyvų mechaninių įrenginių, lokomotyvų elektros įrenginių, techninio geležinkelio naudojimo nuostatų, autostabdžių, elektrotechnikos, kompiuterinės braižybos, darbuotojų saugos ir sveikatos, imitacinių kompiuterinių programų, užsienio specialybės kalbos.
1. 2. praktinių įgūdžių:
Šaltkalviško metalo apdirbimo (lyginimo, pjovimo, dildymo, lenkimo, gręžimo ir kt), paprastų elektros montavimo darbų, suvirinimo darbų, lokomotyvų mechaninių įrenginių ardymo ir surinkimo darbų, lokomotyvų elektros įrenginių ardymo ir surinkimo darbų, lokomotyvų sistemų, mazgų ir agregatų darbo vertinimo, defektų diagnozavimo ir pašalinimo, dirbti su mechanizmais, prietaisais, įrankiais lokomotyvų techninės priežiūros ir einamųjų remontų metu.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
estetikos, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros

2. Mokomosios (12 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (8 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse , lokomotyvų depo cechuose.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1.Sėkmingai baigęs lokomotyvo mašinisto programą įgyja lokomotyvo mašinisto padėjėjo kvalifikaciją ir kompetencijas:
-atlikti šaltkalviškus metalo apdirbimo darbus;
-suvirinti elektrolankiniu ir dujiniu būdais;
-atlikti riedmenų techninę priežiūrą;
-remontuoti ir aptarnauti dyzelinius variklius ir sistemas;
-remontuoti ir aptarnauti ekipažinę dalį ir autostabdžius;
-remontuoti ir aptarnautihidraulinę pavarą;
-remontuoti ir aptarnauti elektrinius įrenginius.1.Darbo aprašymas

Lokomotyvo mašinisto padėjėjas prižiūri lokomotyvus, vežančius keleivius ar prekes, gabenančius krovinius. Šalina lokomotyvo gedimus ir remontuoja mechaninę, elektrinę dalį. Prižiūri, kad būtų laikomasi techninio eksploatavimo sąlygų, taupiai naudojamas kuras, tepalas, vykdomos signalizacijos ir eismo instrukcijos. Paleidžia traukinį, kai gauna signalizuotojo pranešimą. Žiūri, kad traukinys vyktų nurodytu maršrutu ir pagal tvarkaraštį. Kelyje gali atlikti smulkų remontą. Po reiso užpildo reikiamus dokumentus apie būtiną remontą, detaliai nurodo defektus. Turi išmanyti geležinkelių eismo, geležinkelių signalizacijos, vagonų techninio eksploatavimo taisykles bei darbo organizavimo principus..

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje lokomotyvo mašinisto padėjėjo kvalifikaciją gali dirbti mašinisto padėjėju. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo specialistas gali plėsti žinias kolegijoje ar aukštojoje mokykloje.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jeronimas Mikiparavičius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju