error code: 1001
Mokymo programos
Dyzelinių Ir Elektrinių Traukinių Mašinisto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440084015
Kodas pagal ISCED: 42384
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija
1. Programos tikslas
Parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį remontuoti, eksploatuoti, ir aptarnauti dyzelinius ir elektrinius traukinius.
2. Programos statusas
Programa skirta mokiniams, baigusiemss vidurinio ugdymo programą bei siekiantiems įgyti dyzelinių ir elektrinių traukinių mašinisto padėjėjo kvalifikaciją.

3. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių)
Mokomasi bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (dyzelinių ir elektrinių traukinių mechaninės ir elektrinės dalies sandaros, geležinkelių signalizacijos ir traukinių eismo taisyklių bei tarnybinių instrukcijų, elektrotechnikos, automatinių stabdžių įrengimo, veikimo ir priežiūros, bendrosios šaltkalvystės, žaliavų, dyzelinių ir elektrinių traukinių paruošimo kelionei, remonto, valdymo ir priežiūros, geležinkelio istorijos ir geležinkelio transporto organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, kompiuterinės braižybos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

4. Programos specializacijos mokymo turinio apibūdinimas.
Specializacija nenumatoma.

5. Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmės ir vietų apibūdinimas

Mokomoji (29 savaičių) ir baigiamoji (15 savaičių) praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, geležinkelio depuose.

6. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas

Baigiamasis kvalifikacijos egzaminas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-06-01 įsakymu Nr: ISAK-991 "Dėl pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo".
Teorinių žinių vertinimo testą sudaro klausimai iš profesinio ciklo dalykų: dyzelinių ir elektrinių traukinių mechaniniai įrengimai, dyzelinių traukinių elektros įrengimai, elektrinių traukinių elektros įrengimai, dyzelinių ir elektrinių traukinių įrengimai eksploatavimas, autostabdžiai, TNN ir taisyklės, ekonomikos ir verslo pagrindai.
Praktinių įgūdžių vertinimas - praktinio darbo užduoties įvertinimas. Praktinio darbo užduotis paskiriama prieš prasidedant ištisinei praktikai. Mokinys paruošia 3-5 puslapių technologinį atlikto darbo aprašymą ir egzamino dieną pristato egzaminų komisijai.


7. Suteikiama kvalifikacija
Mokiniams sėkmingai išlaikius baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus, suteikiama "dyzelinių ir elektrinių traukinių mašinisto padėjėjo" kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 3110).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas
KOMPETENCIJOS

Dyzelinių ir elektrinių traukinių mašinisto padėjėjas įgyja šias kompetencijas:
"atlikti bendruosius šaltkalvio darbus
"remontuoti dyzelinius variklius
"remontuoti ekipažinę dalį
"remontuoti pagalbinius įrengimus
"remontuoti elektros įrengimus
"saugiai dirbti dyzelinių ir elektrinių traukinių remonto baruose
"priimti ir atiduoti naudoti dyzelinį ir elektrinį traukinius depe ir kaitos punkte..
"atlikti dyzelinio ir elektrinio traukinių parangą
"atiduoti dyzelinį ir elektrinį traukinius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbams
"priimti dyzelinį ir elektrinį traukinius po techninės priežiūros ir einamojo remonto
"paruošti dyzelinius variklius darbui
"prižiūrėti elektros įrengimus
"saugiai eksploatuoti dyzelinius ir elektrinius traukinius

DARBO APRAŠYMAS
Valdo elektrinius ir dyzelinius traukinius, vežančius keleivius ar įvairios paskirties krovinius. Prižiūri ir vadovauja elektrinių ir dyzelinių traukinių brigadų veiklai, atsako už traukinio perstatymą į kitą kelią, kontroliuoja variklio veikimą. Studijuoja maršruto tvarkaraštį, kelio sąlygas. Pradeda judėti, kai gauna signalizuotojo pranešimą. Veda traukinį nurodytu maršrutu ir pagal tvarkaraštį. Reguliuoja greitį, stebi signalus, šviesas, kelio pavojus. Reguliuoja stovėjimo ir išvykimo laiką, kuris turi atitikti tvarkaraštį. Prižiūri savalaikį traukinio pakrovimą ir iškrovimą, keleivių įlipimą ir išlaipinimą, prekinių vagonų fraktavimą, vagonų prikabinimą ir atkabinimą. Kelyje gali atlikti smulkų remontą. Po reiso užpildo reikiamus dokumentus ir dokumentų formas apie būtiną remontą, detaliai nurodo defektus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Manoma, kad šios profesijos paklausa ir užimtumas nemažės. Ji gimininga geležinkelio dispečerio, funikulieriaus operatoriaus profesijoms. Kvalifikaciją galima kelti savarankiškai, kursuose ar stažuotėse bei studijuojant aukštosiose mokyklose.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiJeronimas Mikiparavičius
2006 02 01

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė A. Urnavičius
2006 02 01


Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju