error code: 1001
Mokymo programos
Ugniagesio Gelbėtojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440086103
Kodas pagal ISCED: 42386
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Šalies priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje bei savivaldybių ugniagesių tarnybų komandose yra virš 5000 ugniagesių gelbėtojų. Specialistų metinė kaita, atlikus tyrimus, sudaro apie 3 %. Tai būtų apie 150 žmonių.
Programos tikslas: parengti specialistą, kuris gelbėtų žmones, turtą ir galėtų atlikti gaisrų gesinimą, gelbėjimo darbus cheminių, transporto, radiacinių ir kitų avarijų metu, ekologinių nelaimių pasekmių likvidavimą, pagelbėti žmonėms, ištikus nelaimei.

Mokomasi bendrųjų (ekonomikos ir verslo pagrindų, raštvedybos, psichologijos, etikos ir estetikos, civilinės ir darbų saugos, pirmosios medicininės pagalbos, informacinių technologijų, kūno kultūros, užsienio kalbos) ir specialybės (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos, vidaus reikalų įstaigų administracinės veiklos, teisės aktų, reglamentuojančių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos organizavimą, degimo ir gesinimo teorijos,gesinimo medžiagų savybių, gaisrinės bei gelbėjimo technikos ir įrangos klasifikavimo, jų naudojimo gaisro ir avarijų metu, gaisro gesinimo įvairiuose objektuose taktikos, gelbėjimo darbų po avarijos, cheminių avarijų, sprogimo pavojaus metu, gelbėjimo vandenyje, skenduolių paieškos, pagalbos suteikimo gyventojams, dokumetalistikos, kvotos, gaisrų prevencijos ir tyrimo, ugniagesio psichologinio parengimo ir žmonių elgsenos ekstremaliose situacijose, neigiamų psichologinių padarinių lokalizavimo, žmonių bei turto evakuacijos, karinio, fizinio, savigynos, vairavimo parengimo) dalykų bei praktinių gebėjimų.

3. Gamybinė praktika (12 savaičių trukmės) atliekamos šalies priešgaisrinės gelbėjimo ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų padaliniuose.

Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai.Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Egzaminas susideda iš trijų dalių: teorijos žinių patikrinimo, praktinių įgūdžių įvertinimo bei baigiamųjų taktinių pratybų. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas..
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1.sėkmingai baigęs ugniagesio gelbėtojo įgyja ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
-gesinti gaisrus
-vykdyti gelbėjimo ir pagalbos teikimo operacijas
-vykdyti pirminę gaisrų prevenciją
-suteikti pirmąją medicininę pagalbą
1.Darbo aprašymas

Ugniagesys gelbėtojas dirba šalies priešgaisrinės apsaugos padaliniuose. Gesina gaisrus, likviduoja chemines, automobilines, radiacines avarijas bei ekologines nelaimes, dirba kenksmingoje aplinkoje,gelbėja žmones bei turtą,vykdo prevencinį darbą gaisrosaugos srityje, gelbėjimo darbus vandenyje.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją gali dirbti kiek Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose ir savivaldybės ugniagesių komandose, tiek ir žinybiniuose priešgaisriniuose padaliniuose, o taip pat asmeniu, atsakingu už priešgaisrinę saugą įmonėje. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju