error code: 1001
Mokymo programos
Metalo Laužo Kontrolieriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052101
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Metalo laužo kontrolieriaus programa skirta mokyti asmenis, turinčius aukštesnįjį išsilavinimą, kurie kontroliuos gaunamą metalo laužą ir vadovaus darbininkams, dirbantiems metalo laužo pjaustymo darbus.
Asmenys , baigę mokymą pagal šią programą, įgyja specialių, bendrųjų saugos darbe žinių, o taip žinių, būtinų jiems vadovaujant darbams su potencialiai pavojingais įrenginiais (acetileno generatoriais ,kranais) bei dirbant pavojingus darbus.
Metalo laužo kontrolierius privalo žinoti reikalavimus metalo laužo pjaustytojo darbo vietai, darbų saugos normatyvinių dokumentų reikalavimus, pranešimo tvarką atitinkamoms tarnyboms aptikus sprogmenį, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį ar cheminėmis medžiagomis užterštą metalą.
Metalo laužo kontrolierius privalo mokėti įforminti tiekiamo metalo laužo dokumentus , organizuoti darbus pagal darbų saugos reikalavimus, patikrinti ir prižiūrėti paruoštas darbo vietas, organizuoti gelbėjimo darbus bei įforminti ir tirti nelaimingus atsitikimus.
Asmenims ,baigusiems mokymą, išduodamas valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas ( kodas 1114).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju