error code: 1001
Mokymo programos
Aukštalipio Darbų Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560086208
Kodas pagal ISCED: 52186
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Pastaraisiais metais statomi tokie objektai kaip radijotelefoniniam ryšiui aukšti (iki 100m) bokštai, didelės talpos rezervuarai, įvairios karkasinės konstrukcijos reklamoms, pastatų karkasai. Ne retai tokiems darbams dar nėra sudarytų kokybiškų technologijų, organizacijos neturi būtiniausių techninių bendrų bei asmeninių saugos priemonių, darbai vykdomi nesaugiai, tą liudija nelaimingų atsitikimų statistika. 1994m. gruodžio 14d. nutarimu Nr.1251 darbai aukštyje priskiriami prie pavojingų darbų , todėl jų vykdymui turi būti specialiai apmokyti darbininkai, o darbams vadovauti - atestuotas aukštalipio darbų vadovas.
Mokymo programos tikslas supažindinti vadovaujančius aukštalipio darbams su pavojais kurie gresia vykdant darbus aukštyje, su saugaus darbo aukštyje organizavimo principais, reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisyklėmis, su alpinizmo elementais ir taisyklėmis atliekant darbus ant laikinų bei nestabilių konstrukcijų( paviršių).
Mokymo programa parengta vadovaujantis LDRMT darbo rinkos profesinio mokymo programų bendraisiais reikalavimais . Programa skirta apmokyti aukštalipio darbų vadovus turinčius ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą. Mokymo trukmė numatyta-36val. Baigusiems šią mokymo programą žinių tikrinimą vykdo mokymo institucijos sudaryta komisija.
Išlaikiusiems egzaminą išduodamas pažymėjimas( kodas 1114) leidžiantis vadovauti aukštalipio darbams.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju