error code: 1001
Mokymo programos
Veterinarinė Medicina Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601D20001
Kodas pagal ISCED: 51264
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Vientisosios studijos
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti veterinarijos gydytojus, išmanančius darbo principus su veterinarija susijusiose srityse, besidominančius naujais veterinarijos mokslo pasiekimais, pasaulinėmis bei europinėmis veterinarijos raidos tendencijomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji veterinarijos gydytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: filosofiją, sociologiją, civilizacijų istoriją, anatomiją, ląstelės biologiją, fiziologiją ir specialaus lavinimo dalykus: mikrobiologiją, akušeriją ir ginekologiją, chirurgiją, veterinarinę patologiją, toksikologiją, parazitologiją, ir taikomuosius studijų dalykus: maisto produktų veterinarinę sanitariją, veterinarinio darbo organizavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: laboratorinė praktika, maisto higienos praktika, klinikinė praktika. Praktika skirta išmokti ir įsisavinti įvairias gydymo manipuliacijas, tyrimų metodus, profilaktinius organizacinius veterinarijos darbus. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Veterinarinės medicinos studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama veterinarijos gydytojo kvalifikacija.
Baigus veterinarinės medicinos studijų programą studijas galima tęsti pasirinktos srities rezidentūros arba biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Veterinarinės medicinos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems veterinarijos gydytojo kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Veterinarijos gydytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti veterinarijos gydytojo darbą.
Asmuo, įgijęs veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti pažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo būdus, vertinti ir taikyti naujas technologijas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines žinias, saugiai dirbti su gyvūnais ir gyvūninėmis medžiagomis, taikyti naujausias technologijas tyrimų ir ligų diagnostikos bei gydymo metodus veterinarinėje praktikoje, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, organizuoti kvalifikuotą veterinarinės pagalbos teikimą, taikyti gyvūnų gerovės, globos ir laikymo taisykles, įvertinti gyvulininkystės objektų, skerdyklų, maisto produktus perdirbančių įmonių, turgaviečių, žaliavų sandėlių veterinarinę sanitarinę būklę, įvertinti maisto produktų kokybę, bendradarbiauti su kitomis veterinarijos įstaigomis ar organizacijomis, koordinuoti pagalbos teikimą, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimais pagrįstas žinias tobulinant veterinarinio darbo praktiką;
- žinoti pagrindinę veterinarinės medicinos terminiją lietuvių ir lotynų kalbomis, gyvūnų organizmo struktūrą ir funkcijas, ląstelės sandarą ir joje vykstančius biocheminius procesus, gyvūnų organų ir organizmo sistemų morfologinius ir funkcinius pakitimus, klinikinius ir laboratorinius analizės metodus, gyvūnų užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, jų etiologiją, gydymą ir profilaktiką, bendrąsias gyvūnų ir žmonių ligas, vaistinių medžiagų veikimą ir suderinamumą, gyvūnų auginimo ir laikymo technologijas, teisines veterinarijos normas bei profesinę etiką, sistemiškai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas tyrimais pagrįstas žinias, kurios gali prisidėti prie veterinarijos gydytojo darbo praktikos tobulinimo;
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Veterinarijos gydytojo kvalifikaciją galima įgyti aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal veterinarinės medicinos studijų programą.
Norintiems siekti veterinarijos gydytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti veterinarijos gydytoju nėra pripažįstami.
Įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją asmenys gali užsiimti privačia gyvūnų gydymo praktika, dirbti veterinarijos gydytoju valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sistemoje, tarptautinėse veterinarijos institucijose. Taip pat gali dirbti veterinarinį sanitarinį darbą gyvulininkystės objektuose, skerdyklose, maisto produktų perdirbimo įmonėse, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju