error code: 1001
Mokymo programos
Atlikimo menas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W31001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti muzikos atlikėjus, gebančius vykdyti viešą koncertinę sceninę meninę veiklą, interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muzikos kūrinius, žinančius pagrindinius muzikinės kalbos bei muzikinės istorijos dėsningumus, turinčius humanitarinių bei kitų žinių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos atlikėjai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lietuvių ir užsienio kalbas, filosofiją, estetiką, psichologiją, kompiuterijos dalykus; specialybinius dalykus: solinį ir ansamblinį muzikavimą, gretutinį instrumentą, muzikos istoriją, muzikos kalbą, klausos ugdymą ir kt.
Vykdomos individualios pratybos. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Praktikos metu formuojami ir tobulinami profesiniai meniniai gebėjimai, praktikos įtvirtina gautus atlikėjiškus įgūdžius.
Studijų programa baigiama koncertinės programos atlikimu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus atlikimo meno studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros studijų programose.
Atlikimo meno studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti atlikėjais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro, atlikėjo arba dirigento kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos atlikėjo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro, atlikėjo arba dirigento kvalifikaciją, turi:
gebėti interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muzikos kūrinius, turėti viešos koncertinės veiklos patirtįžinoti pagrindinį savo pasirinktos muzikinės specializacijos koncertinį ir sceninį repertuarąmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis Muzikos bakalauro, atlikėjo arba dirigento kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal atlikimo meno studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro, atlikėjo arba dirigento kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos atlikėju arba dirigentu nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro, atlikėjo arba dirigento kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, taip pat savarankiškai reikštis kūrybinėje meninėje profesinėje veikloje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju