error code: 1001
Mokymo programos
Kompozicija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W32001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kompozicijos bakalaurus, gebančius kurti originalią muziką, profesionaliai atlikti aranžuotes, valdyti kompiuterines muzikinės kompozicijos programas, žinančius šiuolaikinės kompozicijos problematiką, komponavimo principus ir technologiją, naujausias šiuolaikinės muzikos kryptis ir tendencijas, gebančius profesionaliai kurti ir aranžuoti muziką simfoniniam ir kameriniam orkestrui, kameriniams ansambliams, chorui ir solistams, elektronikai ir media-technologijoms.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kompozitoriai bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: fortepijoną, muzikos istoriją, pedagogikos psichologiją, estetiką, akustiką, muzikos istorijos sistemas; specialybinius dalykus: kūrybą, harmoniją ir muzikos formas, polifoniją, instrumentuotę, instrumentų pažinimą, solfedžio, elektroninę muziką ir kt.
Vykdoma pedagoginė praktika muzikos mokyklose. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami muzikos kūrinių rašymo, muzikos pamokų vedimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama kūriniu kameriniam orkestrui (>?). Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kompozitoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus kompozicijos studijų programą, studijas galima tęsti magistrantūros ir meno aspirantūros programose.
Kompozicijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį ir muzikinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kompozitoriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompozitoriaus bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūrybinį darbą, kuriant akademinę, populiariąją, džiazo, taikomąją (teatro spektakliams, kino filmams, TV ir radijo programoms), elektroninę ir kompiuterinę muziką.
Asmuo, įgijęs kompozitoriaus bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti originalią muziką, profesionaliai atlikti aranžuotes, valdyti kompiuterines muzikinės kompozicijos programas, disponuoja teorinėmis žiniomis, įskaitant teorinių dalykų turinį, kurti muziką simfoniniam ir kameriniam orkestrui, kameriniams ansambliams, chorui ir solistams, elektronikai ir media-technologijoms
- žinoti istorinį-teorinį kontekstą, šiuolaikinės kompozicijos problematiką, komponavimo principus ir technologiją, naujausias šiuolaikinės muzikos kryptis ir tendencijas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Kompozitoriaus bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kompozicijos studijų programą.
Neformaliu ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompozitoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję kompozitoriaus bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kūrybinį darbą, gaunant šiuolaikinės muzikos institucijų, festivalių, atlikėjų kūrybinius užsakymus, tapti Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos autorinių teisių gynimo asociacijos (LATGA) nariu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju