error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos pedagogika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X14002
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Muzikos pedagogikos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos muzikos mokytoją, pasižymintį teorine ir praktine kompetencija, turintį edukologijos, muzikinio ugdymo teorijos bei metodikos žinių, praktinių gebėjimų profesionaliai dirbti įvairų ugdomąjį darbą; ugdyti aukštos kvalifikacijos mokytojus – menininkus, jiems teikti muzikos istorijos bei teorijos žinių, lavinti muzikinius bei atlikėjiškus gebėjimus, plėtoti jų meninę - koncertinę patirtį; ruošti muzikos pedagogus, turinčius socialinę ir humanistinę kompetenciją.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą, atitinkamą muzikinį pasirengimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja daugiau nei 20 studijų dalykų: bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, filosofiją, vadybą, kalbos kultūrą, užsienio kalbą ir kt. ir specialybinius dalykus: muzikinio ugdymo metodiką, dainavimą, dirigavimą, fortepijoną, muzikos istoriją, choro studiją, lietuvių etnokultūrą
Praktika vyksta keliais etapais: stebimos ir analizuojamos muzikos pamokos, moksleivių muzikinių kolektyvų repeticijos bei koncertai, vedamos muzikos pamokos įvairaus amžiaus mokiniams, dirbama su studentų ir moksleivių chorais ar instrumentiniais kolektyvais. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti muzikos, edukologijos, švietimo vadybos ir kitose magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norit dirbti muzikos mokytojo ir/ar mokinių muzikinio kolektyvo vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją, turi:
- gebėti vesti muzikos pamokas įvairių amžiaus tarpsnių ugdytiniams, dirbti su įvairių tipų muzikiniais kolektyvais, dirbti mokslinį tiriamąjį darbą bei taikyti jo rezultatus muzikinio ugdymo srityje, valdyti esminius muzikos atlikimo (dainavimo, grojimo, dirigavimo) įgūdžius, juos pritaikyti meniniams bei pedagoginiams tikslams
- žinoti:amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką muzikos istoriją ir teoriją, muzikinio ugdymo dėsningumus, tikslus, principus, metodus, priemones, formas, rezultatų vertinimo būdus ir jų poveikį muzikos mokymosi pažangai
- mokėti įprasminti savo patirtį šiuolaikinėje sociokultūrinėje erdvėje, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir mokiniais
Muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją galima universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir atitinkamą muzikinį pasirengimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti muzikos mokytojais įvairaus tipo švietimo įstaigose (darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse bei meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose), muzikinių kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose, atlikti mokslinius tyrimus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju