error code: 1001
Mokymo programos
Muzikinis folkloras Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W30001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti etninės ir profesionalios kultūros bei muzikos žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių ekspertus, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, folkloro renginių organizatorius; etninės muzikos atlikėjus, folkloro kolektyvų vadovus (Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji etnomuzikologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, filosofiją, kalbos kultūrą, užsienio kalbą; specialybinius dalykus: solfedį, muzikos istorijos alternatyvas, muzikos kalbą, lietuvių muzikos istoriją, fortepijoną, muzikinę akustiką, etnomuzikologijos įvadą, etnomuzikologijos pagrindus, muzikinės ne Europos tautų kultūras, muzikos dialektologiją.
Praktika vyksta dviem etapais: 1) specializuota: folkloro ansamblio studija, etninės muzikos transkribavimo, ekspedicijų, etninės muzikos dėstymo metodika ir praktika; 2) alternatyviai pasirenkama: archyvinė, folkloro ansamblio vadovo, folkloro renginių organizavimas ir vadyba, redaktoriaus, sutartinių giedojimas, tradicinė kapela, tradiciniai šokiai. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami renginių organizavimo, muzikos pamokų vedimo. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus etnomuzikologijos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Etnomuzikologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti etnomuzikologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti etnomuzikologo (folkloro žinovo, propaguotojo, tyrėjo) darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti nagrinėti ir kritiškai vertinti etninės ir profesionaliosios muzikos funkcionavimo šiuolaikinėje kultūroje reiškinius, generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo būdų bei galimybių, skatinti etninės kultūros plėtrą Lietuvoje, prisidėti prie Lietuvos kultūros politikos formavimo, sklandžiai, argumentuotai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti apie Lietuvos etninės muzikos (kultūros) reiškinius
- žinoti muzikos raidos dėsnius, pasaulio etninės muzikos savitumus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis
Muzikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal etnomuzikologijos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję muzikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti etnomuzikologais žiniasklaidoje, (etno)kultūros centruose, muziejuose, archyvuose, mokslinių tyrimų institutuose ir kt.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju