error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos teorija ir kritika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W30002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos muzikologus – praktikus ir mokslininkus, muzikos meno žinovus, plataus profilio muzikos specialistus, išmanančius muzikos meno specifiką, jos raidos dėsnius, gebančius kompetetingai nagrinėti ir kritiškai vertinti muzikos kūrybos, atlikimo ir muzikinio gyvenimo reiškinius specifiniais meno ir jo funkcionavimo visuomenėje aspektais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, psichologiją, kalbos kultūrą, užsienio kalbą; specialybinius dalykus: antikos ir viduramžių muzikos istoriją, Ars nova ir renesanso muzikos istoriją, baroko muzikos istoriją, švietimo ir post-švietimo muzikos istoriją, romantizmo muzikos istoriją, XX a. muzikos istoriją, lietuvių liaudies ir profesinės muzikos formavimąsi, šiuolaikinę lietuvių muziką, muzikos analizės pagrindus, senąją polifoniją ir muzikos formą, baroko polifoniją ir muzikos formą, klasicizmo harmoniją ir muzikos formą, XX amžiaus muzikos kompoziciją, XX a. komponavimo technikas, orkestro muzikos stilius, orkestrą ir partitūrą Numatyta pasirenkamoji profesijos praktika – galimybė alternatyviai rinktis: lektorinė praktika, bibliografinė praktika, archyvinė praktika, redaktorinė praktika. Praktinių studijų trukmė vieneri metai, atliekant praktiką vieną kartą per savaitę. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kultūrinio gyvenimo stebėjimo ir vertinimo, mokslinių tyrimų atlikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus muzikologijos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų rities magistrantūros studijų programose.
Muzikologijos studijų programa skiriama asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti muzikologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikologo darbą.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti ieškoti, kaupti, sisteminti ir tikslingai panaudoti reikalingą informaciją, profesionaliai nagrinėti muzikinės kūrybos, atlikimo ir muzikinės kultūros reiškinius, sklandžiai kalbėti ir rašyti mokslinius ir populiarius darbus, bendrauti su visuomenės ir žiniasklaidos atstovais
- žinoti Europos ir Lietuvos muzikos istorijos raidos dėsnius, pažinti muzikos stilius istoriniais ir teoriniais aspektais, žinoti muzikos analizės metodus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Muzikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikologijos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikologu nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikologais mokslinių tyrimų institutuose, bibliotekose, archyvuose, muziejuose, leidyklose, žurnalų redakcijose, specializuotuose knygynuose, žiniasklaidoje (radijuje, televizijoje, spaudoje), kūrybinėse sąjungose, fonduose, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, koncertinėse organizacijose (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre).

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju