error code: 1001
Mokymo programos
Muzikos teorija ir istorija
Valstybinis kodas: 612W30003
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos visapusiškai išsilavinusius specialistus, muzikos teorijos, istorijos ir solfedžio dalykų mokytojus, gebančius sėkmingai dirbti įvairiose muzikos institucijose, mokymo įstaigose, spaudos leidiniuose; kvalifikuotus lektorius, gebančius profesionaliai skaityti paskaitas visuomenei įvairiomis muzikos temomis, komentuoti, vesti koncertus, vertinti, recenzuoti muzikinio koncertinio gyvenimo reiškinius spaudoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį ir papildomą muzikinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji muzikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, psichologiją, filosofiją, kalbos kultūrą, kultūros edukologiją,pedagogiką.; studijų programos pagrindų dalykus: muzikos kritiką ir praktiką, muzikos istorijos dėstymo metodiką ir praktiką, lietuvių etnokultūrą, muzikinio ugdymo raidą, muzikologijos įvadą ir kt. ir specialybinius dalykus: viduramžių, renesanso, baroko, klasicizmo, romantizmo bei šiuolaikinės muzikos istoriją, harmoniją, polifoniją, solfedį, fortepijoną, muzikos kūrinių analizę, orkestrą, partitūrą ir aranžuotę, tiriamąjį darbą ir kt.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: solfedžio dėstymo metodika ir praktika, muzikos istorijos dėstymo metodika ir praktika, lektoriaus darbo metodika ir praktika, muzikos kritika ir praktika, muzikinio ugdymo metodika ir praktika.Praktinių studijų trukmė - 720 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus muzikos teorijos ir istorijos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti muzikos teorijos ir istorijos magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytojais.
Asmuo, įgijęs muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją, turi:
– gebėti suformuoti ištisinį lietuvių muzikinės kultūros raidos vaizdą, kurti nedidelius muzikos kūrinius, naudojant labiausiai paplitusias XX amžiaus muzikos kalbos technikas, lavinti muzikinę klausą, atmintį, vystyti muzikinį mąstymą ir suvokimą, turtinti muzikos pažinimą, plėsti kultūrinį akiratį XX amžiaus muzikos kūrinių pagrindu, argumentuotai vertinti muzikos kūrėjus, žanrus ir stilius dabarties ir praeities istoriniame kontekste
– žinoti viduramžių ir renesanso, baroko, klasicizmo, romantizmo epochų bei šiuolaikinės muzikos kūrinių sandarą, jų atskirų dalių ar padalų sąveiką, tarpusavio santykį.Žinoti amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką.
- mokėti organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, dirbti grupėje, būti etišku
Muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muzikos teorijos ir muzikos istorijos studijų programą.
Norintiems siekti muzikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio ir įgyti mokytojo profesinę kvalifikaciją reikia turėti vidurinį ir papildomą muzikinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję muzikos bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti muzikos teorijos, istorijos ir solfedžio dalykų mokytojais muzikos bei bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, konservatorijose, aukštosiose muzikos mokyklose ir kt. Taip pat kvalifikuotais lektoriais, galinčiais profesionaliai skaityti paskaitas visuomenei įvairiomis muzikinėmis temomis, vesti, komentuoti įvairių žanrų ir epochų koncertus, muzikos apžvalgininkais, recenzentais masinėse informacijos priemonėse, specializuotuose spaudos leidiniuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju