error code: 1001
Mokymo programos
Biomedicinos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H16002
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti biofizikos darbuotojus, išmanančius biofizikos, bioinformatikos bei bioinžinerijos principus, teorijas, metodus, gebančius pritaikyti matematinius metodus biologinių sistemų modeliavimui, suprantančius biologinių fenomenų matavimo būdus bei prietaisus ir kuriančius prielaidas biofiziko misijos suvokimui ir nuostatų formavimui.
Stojantys turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biofizikos darbuotojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbas, teisės ir edukologijos pagrindus, kūno kultūrą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: aukštąją ir diskretinę matematiką, biostatistiką, biologiją ir genetiką, fiziologiją, biochemiją, duomenų struktūras ir programavimą, medicininę fiziką ir bioinformatiką, matematinę biofiziką ir fiziologiją ir kt.; ir specialybinius dalykus: genetines bazes, biofiziką, bioinžineriją, biotechnologiją, telemediciną, medicininę aparatūrą, fiziologinių sistemų dinamiką, interneto technologijas, fizikinius poveikio metodus ir instrumentus, žmogaus veikos inžineriją ir kt. Iš viso studijuojama 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, kurios metu studijuojantys susipažįsta su teikiamomis žiniomis ir pats jas pristato kitiems; savanoriškoji praktika, kai studentai pagal pasirinktą studijų kryptį vyksta į įvairias gydymo įstaigas arba kitas įmones, įstaigas, organizacijas ir mokslo įstaigas, kuriose galėtų įgyti studijų programoje numatytas kompetencijas vykdyti suformuotus uždavinius; trijų etapų mokomoji praktika, skirta susipažinti su tyrimo, modeliavimo ir analizavimo metodais, atliekant kursinius uždavinius ir pristatant rezultatus konferencijose. Praktinių studijų trukmė 1120 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas biofizikos bakalauro laipsnis.
Baigus biofizikos studijų programą, studijas galima tęsti biofizinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biofizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biofiziko arba bioinžineriaus darbą. Asmuo, įgijęs biofizikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti ir apdoroti informaciją apie organizmo fiziologinių sistemų būseną, vertinti biofizikinius procesus bei jų sąveikas, vykstančias fiziologinėse sistemose, taikyti tradicinių fizikos, chemijos, biologijos bei kitų fundamentaliųjų mokslų žinias kuriant, tobulinant bei aptarnaujant šiuolaikinę medicininę ir kitokią aparatūrą, diegti šiuolaikines informacines technologijas, naudoti bei aptarnauti jas klinikinėje praktikoje, dirbti su genetinėmis pasaulio bazėmis;
- žinoti matematinio modeliavimo, analizės metodus, medicininę informatiką, genetikos taikomas priemones, biomechanikos uždavinius, medicininius instrumentus, ergonomikoje taikomus metodus, asmens sveikatos sistemas (diagnostika ir monitoravimas, ambulatorinė technika), taikomosios inžinerijos problemas, medicininių gydymo ir diagnostikos instrumentų dizainą, apsaugos bioinžineriją;
- mokėti dirbti savarankiškai ir kolektyviai, atsakingai, planuoti ir organizuoti savo darbą.
Biofizikos darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos studijų programą.
Norintiems siekti biofiziko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biofiziku nėra pripažįstama.
Įgiję biofizikos bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti medicinos diagnostikos centruose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, medicinos metrologijos centruose, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmose, gamybinėse įmonėse, mokslo institutuose, įvairiose laboratorijose, aplinkosaugos srityje, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

Seniai matytas
2009-08-14

ar kas studijuosite?

Seniai matytas
2009-02-07

Jeigu turiu lietuvių B lygį, tai gerai?