error code: 1001
Mokymo programos
Skulptūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10004
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Telšiuose (Telšių dailės fakultete), studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa yra skirta rengti dailės bakalaurus, plataus profilio dailininkus skulptorius, gebančius kurti, derinti visuomenės poreikius su individualia raiška, apibrėžti savo kūrybinius interesus, plėtoti asmeninius gebėjimus, turinčius klasikinės skulptūros komponavimo pagrindus, naudojančius modernius ir klasikinius skulptūrinės raiškos būdus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su gebėjimais dailės srityje.
Būsimieji dailininkai skulptoriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, dailės istoriją ir filosofiją, kompiuterinę grafiką ar informacines technologijas, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: plastinę anatomiją, skulptūros technologiją, piešimą ir kt. bei specialybinius dalykus: skulptūrą, kompoziciją, idėjų perteikimą meninės raiškos priemonėmis;priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
skulptūros restauravimą (skulptūros restauravimo pagrindus, tiriamuosius darbus, pagrindines konservavimo ir restauravimo procedūras, darbo procesų dokumentaciją, skulptūrinį dekorą);taikomąją skulptūrą (mažąją animalistinę ir figūrinę plastiką interjerui, eksterjero plastinius objektus, memorialinę skulptūrą, molio, gipso, medžio, metalo, granito meninio apdorojimo technologijas, granitinių ir mūrinių paminklų atnaujinimo principus).
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, skulptūros studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Skulptūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailininkais skulptoriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Studijos vyksta ir Telšiuose (Telšių dailės fakultete) Dailės bakalauro, skulptoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti skulptoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, skulptoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti apibrėžti savo kūrybinius interesus formuluojant kūrinio idėją ir ją įgyvendinant, plėtoti asmeninius gebėjimus, įvertinti skulptūros fizinę būklę, atlikti tiriamuosius darbus, pagrindines konservavimo ir restauravimo procedūras, dokumentuoti darbo procesus, restauruoti nesudėtingą skulptūrinį dekorą;
- žinoti klasikinės skulptūros komponavimo pagrindus, modernius ir klasikinius skulptūrinės raiškos principus, granitinių ir mūrinių paminklų atnaujinimo principus, molio, gipso, medžio, metalo, granito meninio apdorojimo technologijas;
- mokėti savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus, atsakingai organizuoti kūrybinį ar gamybinį darbą, bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, skulptoriaus kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal skulptūros studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro skulptūriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti skulptūros dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, skulptoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti skulptorių projektuose, pleneruose, parodose, kurti memorialines formas ir dekoratyvines skulptūras, atlikti interjero ir eksterjero skulptūrinių akcentų projektavimo darbus, organizuoti savo meno verslą; papildomai baigus specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgijus dailės pedagogo kvalifikaciją – dirbti dailės pedagoginį darbą mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju