error code: 1001
Mokymo programos
Stiklas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10005
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, stiklo dailininkus, gebančius dirbti individualų kūrybinį darbą, būti dailininku stiklo gamybos ir apdirbimo įmonėse, organizuoti savo verslą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji stiklo dailininkai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: Lietuvos ir visuotinę architektūros, dailės ir taikomosios dailės istoriją, estetiką, moderniąją meno istoriją; studijų pagrindų dalykus: piešimą, tapybą, skulptūrą, vitražo pagrindus, kompiuteriją, , užsienio kalbą; specialybinius dalykus: spec. projektavimą, darbus iš medžiagų, stiklo technologiją, funkcinį stiklą ir kt.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami stiklo apdirbimo, būsimų gaminių eskizų parengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, stiklo studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Stiklo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių gebėjimų dailės srityje bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, stiklo dailininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro stiklo dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti stiklo dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro stiklo dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti individualų kūrybinį darbą, kūrybingai spręsti stiklo meno problemas, domėtis technologinėmis naujovėmis, eksperimentuoti, įgytas technologijų teorines žinias ir praktinius įgūdžius panaudoti kuriant ir įgyvendinant funkcinio ir skulptūrinio stiklo, vitražo meninius projektus
- žinoti stiklo darbų technologiją, funkcinio stiklo ypatybes, piešimo, skulptūros, tapybos, kompozicijos pagrindus, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Dailės bakalauro stiklo dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal stiklo studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, stiklo dailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti stiklo dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, stiklo dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą, kurti ir įgyvendinti stiklo meno projektus, dirbti dailininku-dizaineriu stiklo gamybos bei apdirbimo įmonėse, plėtoti savo verslą; papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju