error code: 1001
Mokymo programos
Taikomoji Grafika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10006
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, taikomosios grafikos dailininkus, gebančius profesionaliai dirbti pagal rinkos poreikius, dirbti kūrybinį darbą reklaminėse agentūrose, leidyklose, atlikti individualius užsakymus, dalyvauti parodose, kurti estampo, plakatų, poligrafinių leidinių, skaitmeninės grafikos srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji taikomosios grafikos dailininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: Lietuvos bei visuotinę architektūros ir dailės istoriją, šiuolaikinį meną filosofijos pagrindus, estetiką, Rytų meno filosofiją,; studijų pagrindų dalykus: piešimą ir anatomiją, kompoziciją, fotografiją, tapybą, video meno pagrindus, užsienio kalbą, kompiuteriją, šriftą; specialybinius dalykus: grafiką, grafinį dizainą, kompoziciją, poligrafiją.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami reklamų kūrimo, specialiųjų technikų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, taikomosios grafikos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės bei audiovizualinio meno studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Taikomosios grafikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, taikomosios grafikos dailininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios grafikos dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti pagal rinkos poreikius reklaminėse agentūrose, leidyklose, atlikti individualius užsakymus, projektuoti grafinio dizaino srityje, dirbti kūrybinį darbą - dalyvauti parodose, kurti estampo, plakato, poligrafinės leidybos, skaitmeninės grafikos srityse, tobulinti profesinius pagrindus ir įgūdžius, kritiškai ir analitiškai vertinti meno kūrinius;
- žinoti grafinio dizaino, grafikos, poligrafijos, skaitmeninės grafikos ypatumus, bendravimo kultūros pagrindus;
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal taikomosios grafikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios grafikos dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, taikomosios grafikos dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą, dalyvauti parodose, būti meniniu redaktoriumi, iliustratoriumi, komiksų piešėju, tipografijos, lakštinės grafikos, autorinės knygos, grafinio dizaino specialistu; papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju