error code: 1001
Mokymo programos
Taikomoji Keramika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10007
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, taikomosios keramikos dailininkus, dailės mokytojus, gebančius dirbti kūrybinį, dailės pedagoginį darbą bendro lavinimo ir specializuotose mokyklose, dalyvauti parodose, simpoziumuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji taikomosios keramikos dailininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: Lietuvos ir visuotinę architektūros ir dailės istoriją, tautodailę ir šiuolaikinį meną, meno filosofiją ir psichologiją; studijų pagrindų dalykus: keramikos istoriją, skulptūrą, piešimą ir anatomiją, tapybą, šriftą, užsienio kalbą, kompiuteriją, dailės pedagogiką; specialybinius dalykus: kompoziciją, keramikos technikas ir technologijas, projektavimą ir kt.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami keramikinių dirbinių kūrimo, parodų organizavimo, dailės pedagogikos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, taikomosios keramikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių ir meno studijų srities magistrantūros studijų programose.
Taikomosios keramikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, taikomosios keramikos dailininkais, dailės mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti keramiko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikaciją, turi:
gebėti kūrybingai spręsti taikomosios keramikos problemas, kūrybinius įgūdžius panaudoti pedagoginiame darbe, dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti parodose, kūrybinėse stovyklose bei simpoziumuose, projektuoti, kūrybiškai naudotis ir pritaikyti įvairias šiuolaikines technikas ir technologijas, kritiškai vertinti meno kūrinius;žinoti keramikos teoriją ir istoriją, piešimo, skulptūros, tapybos, kompozicijos pagrindus, keramikos technikas ir technologijas, darbo saugos reikalavimus;mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikacinį laipsnį galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal taikomosios keramikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios keramikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, taikomosios keramikos dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį taikomosios keramikos dailininko darbą, taip pat plėtoti individualų verslą, steigti keramikos įmones, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju