error code: 1001
Mokymo programos
Taikomoji Tekstilė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10008
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus taikomosios tekstilės dailininkus, gebančius dirbti įvairiose meninės tekstilės ir tekstilės dizaino srityse, tekstilės lengvosios pramonės ir kitose įmonėse, firmose, muziejuose, konsultuoti dizaino galerijose, pritaikyti teorines ir praktines žinias funkcinės bei konceptualiosios tekstilės srityse, dirbti individualų kūrybinį darbą,organizuoti savo meno verslą .
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji taikomosios tekstilės dailininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: Lietuvos ir visuotinę architektūros ir dailės istoriją, šiuolaikinę dailę, tautodailės, taikomosios dailės istorija, filosofijos pagrindus ir istoriją, estetiką, , civilizacijų istoriją,; studijų pagrindų dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, grafiką, šilkografiją, tekstilės istoriją, kompiuterinę grafiką, užsienio kalbą; specialybinius dalykus: kompoziciją, darbus iš medžiagų, medžiagų savybes ir ypatybes, audimo, dažymo technologijas ir kt.
Vykdoma spec. praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kūrinių projektavimo, medžiagų parinkimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, taikomosios tekstilės studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Taikomosios tekstilės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, taikomosios tekstilės dailininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, taikomosios tekstilės dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti tekstilininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, taikomosios tekstilės dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti ir įgyvendinti interjero apipavidalinimo užsakymus, panaudojant įgytas tekstilės technologijų ir teorines žinias bei praktinius įgūdžius kūrybingai panaudoti sprendžiant taikomosios, eksperimentinės ir parodinės tekstilės meno problemas, analizuoti menino procesus;
- žinoti tekstilės interjere projektavimo, tekstilės ir jos technologijų ypatumus, piešimo, tapybos, kompiuterinės grafikos, šilkografijos, kompozicijos, bendravimo kultūros pagrindus;
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, taikomosios tekstilės dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal taikomosios tekstilės studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, taikomosios tekstilės dailininko kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios tekstilės dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, taikomosios tekstilės dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti tekstilininko kūrybinį darbą, bendradarbiauti su kolegomis įgyvendinnt tekstilės interjere projektus dirbti įmonėse, kuriose reikalinga tekstilės menininko kvalifikacija (lengvosios pramonės įmonėse, firmose ir t.t.); papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju