error code: 1001
Mokymo programos
Tapyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10009
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijos vyksta ir Kaune (Kauno dailės fakultete). Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, dailininkus tapytojus, išmanančius šiuolaikinės tapybos plastinės raiškos galimybes, gebančius savarankiškai analizuoti ir įgyvendinti tapybos ir kompozicijos užduotis, sukurti originalią ir vientisą vaizdo struktūrą, piešiniu vizualizuoti natūrą ir perteikti savo potyrius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dailininkai tapytojai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, dailės istoriją ir filosofiją, kompiuterinę grafiką ar informacines technologijas, užsienio kalbą, specialybinius dalykus: piešimą ir anatomiją, grafiką, skulptūrą, tapybos technologiją, freską-mozaiką, užsienio k., dailės istoriją, pasirenkamai video , foto pagrindus, vizualinės komunikacijos dalykus ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: molbertinės tapybos vasaros mokomoji-kūrybinė ir molbertinės tapybos restauravimo praktikos. Praktinių studijų trukmė – 20 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami natūros vizualizacijos, tapybos ir grafikos technologijų naudojimo, vientisos vaizdo struktūros kūrimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam studijų programą suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, tapybos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Tapybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailininkais tapytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, tapytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailininko tapytojo darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai analizuoti ir įgyvendinti tapybos ir kompozicijos užduotis, sukurti originalią ir vientisą vaizdo struktūrą, piešiniu vizualizuoti natūrą ir perteikti savo potyrius, naudoti tapybos, grafikos technologijas;
- žinoti piešimo, tapybos, kompozicijos, grafikos, freskos, mozaikos pagrindus, šiuolaikinės tapybos plastinės raiškos galimybes, tapybos technologijas;
- mokėti savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus, atsakingai organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, tapytojo kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal tapybos studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, tapytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku tapytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, tapytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą, dirbti dailės galerijose ir muziejuose, dalyvauti meno projektuose, parodose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją – dirbti dailės pedagoginį darbą bendrojo lavinimo ir specializuotose mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju