error code: 1001
Mokymo programos
Tekstilė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10010
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa yra skirta rengti dailės bakalaurus, profesionalius tekstilės dailininkus, gebančius kurti tiek tekstilės meną, tiek dirbti tekstilės dizaino srityje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji tekstilės dailininkai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, dailės istoriją ir filosofiją, kompiuterinę grafiką ar informacines technologijas, užsienio kalbą, specialybinius dalykus: kompoziciją, medžiagų struktūrą ir analizę, darbus iš medžiagos ir kt.
Praktinės studijos vyksta atliekant vasaros praktiką. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gobelenų audimo, projektų kūrimo, komponavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, tekstilės studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės sudijų krypties magistrantūros studijų programose.
Tekstilės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, tekstilės dailininkais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, tekstilės dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti tekstilės dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, tekstilės dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai komponuoti, praktiškai kūrybiškai dirbti su tekstilės medžiagomis, vertinti šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius, austi gobelenus;
- žinoti tekstilės meno pagrindus (technikos, technologijos), tekstilės tradicijas, plastinės raiškos principus ir specifiką, tradicines, modernias bei unikalias šiuolaikines technikas, komponavimo, atlikimo ir pritaikymo būdus;
- mokėti savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus, atsakingai organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviaibendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Dailės bakalauro, tekstilės dailininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal tekstilės studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, tekstilės dailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tekstilės dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, tekstilės dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti tekstilės dailinikais įvairiose tekstilės meno ir tekstilės dizaino srityse, tekstilės pramonės įmonėse, muziejuose, konsultuoti meno ir dizaino galerijose, organizuoti privatų meno verslą, dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose ir vietiniuose meno ir dizaino konkursuose, parodose, sukurti projektus ir pagal juos įgyvendinti vienetinius tekstilės meno kūrinius visuomeniniams ir privatiems interjerams, plėtoti įvairias amatų bei laisvalaikio užimtumo programas, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti dailės mokytojais bendrojo lavinimo ir specializuotose mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju