error code: 1001
Mokymo programos
Taikomoji dailė ir verslas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10012
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Taikomosios dailės ir verslo studijų programa skirta rengti dailininkus, taikomosios dailės specialistus, išmanančius taikomųjų dailės kūrinių projektavimą, tradicines ir šiuolaikines gaminimo technologijas ir rinkos specifiką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės bakalaurai, galintys įgyti ir gretutinį verslo bakalaurą, studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, šiuolaikinio meno filosofiją, specialybės užsienio kalbą, informacijos valdymą, audiovizualinį meną ir kt.; studijų pagrindų dalykus: šiuolaikinį vizualųjį meną, baltų meną, vizualinę raišką, projektavimo įvadą ir projektinę grafiką, kompoziciją, inovatyvaus kūrybiškumo studijas, mikro ir makro ekonomiką, vadybą, marketingą, verslo teisę, meno verslo organizavimą ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Odos (odos dailės raidą, konstravimą-modeliavimą ir medžiagotyrą, formos studijas, specialiąją vizualiąją raišką, projektavimą, odos technologijas ir kt.);
2. Aprangos dizaino (aprangos raidą, konstravimą-modeliavimą ir medžiagotyrą, formos studijas, specialiąją vizualiąją raišką, projektavimą, aprangos technologijas ir kt.);
3. Floristikos (floristikos raidą, konstravimą-modeliavimą ir medžiagotyrą, formos studijas, specialiąją vizualiąją raišką, projektavimą, floristikos technologijas ir kt.).
Praktinės studijos (gamtos formų studijų praktika, paveldo studijų praktika, kūrybinė praktika, gamybinė praktika) vyksta botanikos soduose, parkuose, muziejuose, galerijose, projektavimo ir gamybos įmonėse, įstaigose.
Studijų programoje numatyta galimybė įgyti ir gretutinį verslo bakalaurą. Studijų programa baigiama dailės bakalauro darbu ir verslo studijų baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro ir gretutinis verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios dailės ir verslo studijų programą mokymąsi galima tęsti dailės, verslo, vadybos krypties magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro laipsnis ir įgytas gretutinis verslo bakalauro laipsnis reikalingi norint dirbti dailininku-konstruktoriumi, dizaineriu, meno vadybininku, kūrėju, kurti ir organizuoti privatų verslą.
Asmuo, įgijęs dailės, verslo bakalauro laipsnį, turi:
- gebėti atlikti taikomosios dailės kūrinių meninį ir technologinį vertinimą, teikti profesionalias konsultacijas gamintojams ir vartotojams, kūrybinėje veikloje taikyti modernios meninės raiškos būdus, pažangias technologijas, konceptualiai reikšti idėjas, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, atlikti menotyrinius ir rinkos tyrimus;
- žinoti taikomosios dailės tradicijas ir vystymosi tendencijas, kūrinių projektavimo ir gaminimo tradicines ir šiuolaikines technologijas, gaminių paklausos bei pasiūlos, vartotojų poreikių tenkinimo ir prekių pateikimo rinkai principus;
- gebėti vadybiniais, ekonominiais sprendimais pagrįsti kūrybinį projektą, numatyti sąnaudas, prognozuoti gaminio realizavimo tinklus, vartotojų grupes ir paklausą, analizuoti idėjos ar produkto pritaikymo serijinei gamybai galimybes;
- mokėti dirbti atsakingai, efektyviai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir objektyviai vertinti savo darbą, empatiškai bendrauti su kolegomis, verslo partneriais ir klientais.
Dailės, verslo bakalauro laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios dailės ir verslo studijų programą.
Norintiems siekti dailės, verlo bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku, taikomosios dailės specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję dailės, verslo bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti dailininku-konstruktoriumi, dizaineriu, meno vadybininku, kūrėju lengvosios pramonės įmonėse, projektavimo, gamybos, prekybos, reklamos ir paslaugas teikiančiose įstaigose, madų atelje, dailės salonuose, galerijose, kurti ir organizuoti privatų verslą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju