error code: 1001
Mokymo programos
Teatro režisūra
Valstybinis kodas: 612W41001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teatro bakalaurus, teatro režisierius, gebančius įsisavinti šiuolaikinio teatro režisūros specifiką, padedančią individualiai ir kolegialiai kurti spektaklius bei dalyvauti įvairiuose kūrybiniuose projektuose, savarankiškai analizuoti dramos, prozos bei poezijos kūrinius, išmanyti jų stilistiką, epochos ypatumus, parengti literatūrinį scenarijų.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais šios srities gebėjimais.
Būsimieji teatro režisieriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofiją, estetiką, meno vadybą, užsienio kalbą; specialybinius dalykus: režisūrą, vaidybą, visuotinę dramaturgijos istoriją, Lietuvos dramaturgijos istoriją, visuotinę teatro istoriją, XX a. teatro ir režisūros istoriją, lietuvių teatro ir režisūros istoriją, meno istoriją, kultūros istoriją, dramaturgijos analizės seminarus, spektaklio muziką, scenos kalbą bei akcentologiją, šokį, sceninį judesį, autorių teises, darbą su scenografu, scenografijos istoriją, kino istoriją, vaidybos psichologiją, buities ir kostiumo istoriją ir kt.
Vykdomos pratybos, praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas spektakliuose, spektaklių pastatymai. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami spektaklių statymo, aktorių atrankos organizavimo ir kt.
Studijų programa baigiama baigiamaisiais bakalauro egzaminais. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus teatro bakalaurantūros, teatro režisūros studijų programą, studijas galima tęsti meno, socialinių ar humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Teatro bakalaurantūros, teatro režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių šios srities gebėjimų ir siekiantiems tapti teatro režisieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, kvalifikacija reikalinga norint dirbti teatro režisieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs režisieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti suvokti vaidybos psichotechnikos ypatumus, jos tobulinimą ir raišką, panaudoti žinias įvairių žanrų draminiuose, poetiniuose, prozos bei muzikos kūriniuose, atlikti vaidmens veiksminę analizę, suvokti vaidmens sceninę logiką, pasiūlyti aktoriui įvairius motyvuotus personažo poelgius, jungti kitų specialybių (muzikos, choreografijos, dailės) disciplinų elementus, sukurti profesionalioje scenoje spektaklius, koncertines programas ir kt., panaudojant moderniausius šviesos, garso ir video technikas, diplomatiškai ir korektiškai atlikti kūrinio korekciją (trumpinimas, scenų perrašymas), organizuoti dramaturgo ir aktorių bendradarbiavimą, kuriant sceninį personažą (personažo biografiją, kūrinio genezę);
- žinoti įvairių epochų, stilių, dramos kūrinius ir jų analizavimo metodologiją;
- mokėti dirbti atsakingai ir savarankiškai, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais, organizuoti savo darbą.
Teatro bakalauro, režisieriaus kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal teatro režisūros studijų programą.
Norintiems siekti teatro bakalauro kvalifikacinio laipsnio, režisieriaus profesinės kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą, meninių šios srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teatro režisieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję teatro bakalauro, teatro režisieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti profesionaliuose teatruose, kine, televizijoje, reklaminėse kompanijose, pramogų srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius Gedimino pr. 42
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju