error code: 1001
Mokymo programos
Vaidyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W40002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teatro bakalaurus, aktorius arba choreografus, kurie įsisavina fizinę techniką, padedančią individualiai ir kolegialiai improvizuoti, kurti ir išlaikyti vaidmens liniją, rengti spektaklius; savarankiškai analizuoti dramos kūrinius bei išmanyti jų stilistiką, epochos ypatumus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją specifines konkursines sąlygas, susijusias su meniniais vaidybos srities gebėjimais.
Būsimieji aktoriai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: visuotinę teatro istoriją, XX a. dramaturgijos istoriją, meno istoriją, filosofiją, estetiką, grimą, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: vaidybą, scenos kalbą bei akcentologiją, šokį bei sceninį judesį, fechtavimą, solinį bei ansamblinį dainavimą, visuotinę dramaturgijos istoriją, Lietuvos dramaturgijos istoriją; specialybinius dalykus: baletą, istorinį, duetinį, charakterinį šokius bei jų dėstymo metodiką, šokio istoriją, pedagoginę psichologiją, anatomiją, muzikos kalbą, šiuolaikinį šokį, judesio kompoziciją, šokio kompoziciją, kompoziciją ir improvizaciją, judesio studijas, choreografiją ir kt.
Vykdomos vaidybos pratybos, praktiniai užsiėmimai, dalyvaujama spektakliuose. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dainavimo, šokio judesio, bendravimo su publika ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama egzaminais. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro laipsnis ir aktoriaus arba choreografo profesinė kvalifikacija.
Baigus teatro bakalaurantūros vaidybosstudijų programą, studijas galima tęsti meno, socialinių ar humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Vaidybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, vaidybos srities gebėjimų ir siekiantiems tapti teatro bakalaurais, aktoriais arba choreografais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, aktoriaus arba choreografo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti aktoriaus arba choreografo (specializacija – šokėjas, šiuolaikinio šokio šokėjas) darbą.
Asmuo, įgijęs teatro bakalauro, aktoriaus arba choreografo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti įvairias kūno atsipalaidavimo technikas, veikti bei persikūnyti įvairiuose aplinkybėse, kuriant vaidmenis ištraukose bei įvairiuose dramaturgijos žanruose, atlikti vaidmens veiksminę analizę, suvokti vaidmens sceninę logiką, motyvuoti personažo poelgius, vaidyboje jungti kitų specialybės disciplinų elementus, atlikti klasikinį, istorinį, duetinį, šiuolaikinį šokius bei perteikti juos kitiems, kurti judesio ir choreografines kompozicijas bei improvizacijas;
- žinoti įvairių epochų, stilių, dramos kūrinius ir jų analizavimo metodologiją, vaidybos psichotechnikos ypatumus, jos tobulinimą ir raišką;
- mokėti atsakingai dirbti, efektyviai bendrauti su kolegomis, organizuoti savo darbą.
Teatro bakalauro, aktoriaus arba choreografo kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijojee, vykdančioje studijas pagal vaidybos studijų programą.
Norintiems siekti teatro bakalauro profesinio laipsnio ir aktoriaus arba choreografo profesinės kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių gebėjimų vaidybos srityje.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti choreografu nėra pripažįstami.
Įgiję teatro bakalauro, aktoriaus arba choreografo kvalifikacinį laipsnį, aktoriai arba choreografai gali dirbti profesionaliuose teatruose, kine, televizijoje, reklamos agentūrose, pramogų srityje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju