error code: 1001
Mokymo programos
Teatro studijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W41003
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti teatro bakalaurus, teatrologus, teatro meno ir teatrinės kultūros reiškinių analitikus ir ekspertus, teatro istorijos, teorijos bei šiuolaikinio teatro procesų žinovus, gebančius kompetentingai tyrinėti ir nagrinėti teatro meną, analizuoti ir kritiškai vertinti teatro meno ir teatrinės kultūros reiškinius istoriniame, teoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste.
Stojantysis turi vykdyti specifines priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji teatrologai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: filosofiją, psichologiją, kalbos kultūrą, užsienio kalbą: specialybinius dalykus: teatro kritiką (paskaitos/pratybos), lietuvių ir visuotinę teatro istoriją, XX a. Europos teatro ir režisūros istoriją, visuotinę dramaturgijos istoriją, dramos teoriją, kostiumo ir scenografijos istoriją, vaidybos ir režisūros pagrindus, šiuolaikinio šokio teatrą, kino istoriją ir kt.
Praktika vykdoma trimis etapais: teoriniai ir praktiniai muziejinio-archyvinio darbo pagrindai; teoriniai ir praktiniai darbo kultūrinėje žiniasklaidoje pagrindai; teoriniai ir praktiniai darbo teatre organizavimo pagrindai. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami teatro veiklos organizavimo, straipsnių rašymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teatro bakalaurantūros, teatrologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Teatrologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti teatro bakalaurais, teatrologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, teatrologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti teatrologo darbą.
Asmuo, įgijęs teatro bakalauro, teatrologo kvalifikaciją, turi:
gebėti kaupti, sisteminti ir tikslingai naudoti reikalingą informaciją mokslinėje ir praktinėje veikloje, analizuoti ir vertinti aktualias teatro meno problemas bendrame kultūros, meno, visuomenės reiškinių kontekste, tyrinėti ir vertinti nacionalinio ir pasaulio teatro raidos procesus ir tendencijas, sklandžiai, argumentuotai, taisyklingai raštu ir žodžiu analizuoti pasirinktą teatro meno objektą bei teatrinės kultūros reiškinius, auginti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo galimybių;žinoti teatro istorijos, teorijos bei šiuolaikinio teatro procesų tyrinėjimo ir vertinimo metodus, pagrindines teatro kritikos raidos ir raiškos tendencijas;mokėti atsakingai, kūrybiškai dirbti.
Teatro bakalauro, teatrologijos kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vykdančioje studijas pagal teatrologijos studijų programą.
Norintiems siekti teatro bakalauro, teatrologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teatrologu nėra pripažįstami.
Įgiję teatro bakalauro, teatrologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti teatrologu kultūros, mokslo įstaigose, informacijos apie teatro meną kaupimo ir skleidimo institucijose, komercinėse įstaigose, įmonėse, susijusiose su menine veikla.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju