error code: 1001
Mokymo programos
Vadyba
Valstybinis kodas: 61203S125
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vadybos studijų programa skirta rengti vadybininkus, išmanančius vadybininko darbo principus, teorijas, metodus, gebančius dirbti administracinį ir organizacinį darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybininkai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, kokybės vadybą ir verslą, informacines technologijas, užsienio kalbą, studijų pagrindų dalykus: vadybos teoriją, mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo įvadą, organizacijų teoriją, marketingą, marketingo valdymą, finansus, apskaitą, tarptautinį verslą, strateginį valdymą ir specialybinius dalykus: sporto politiką, turizmo infrastruktūrą, sporto verslą, turizmo verslą, turizmo išteklius, turizmo ir sporto vadybą, laisvalaikio paslaugų ekonomiką, sporto renginių organizavimą ir įrenginius, verslo teisę, verslo komunikaciją.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, mokomoji praktika ir profesinė praktika. Jos metu studentai susipažįsta su organizacijos veikla, darbo turiniu, plėtros perspektyvomis, valdymo struktūromis, vadybininko darbo principais, įgyja įgūdžių planuoti veiklą, organizuoti darbą. Praktinių studijų trukmė ? 600 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju ? bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.
Baigus vadybos studijų programą studijas galima tęsti turizmo ir sporto vadybos, taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Turizmo ir sporto vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti turizmo ir sporto vadybininku.
Asmuo, įgijęs turizmo ir sporto vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti turizmo ir sporto verslo aplinką, atlikti situacijos analizę, leidžiančią numatyti palankias aplinkybes ir galimas grėsmes, įvertinti įmonės veiklos sričių pranašumus ir trūkumus, analizuoti verslo įmonės veiklos galimybes esant skirtingai konkurencinei aplinkai, išmanyti verslo plano struktūrą ir jo sudarymo metodiką, planuoti ir atlikti rinkos tyrimus, įvertinti esamą įmonės būklę, nustatyti ir analizuoti kylančias turizmo ir sporto organizacijų veiklos problemas, atrasti efektyviausius būdus joms spręsti, nustatyti organizacijos veiklos rezultatus, juos analizuoti, apibendrinti ir suformuluoti išvadas, naudoti tyrimo rezultatus įmonės veiklai plėtoti, mokėti nustatyti verslo pranašumus ir konkurentabilumą, derėtis, pristatyti save, įmonę ar padalinį, bendrauti su vartotojais, verslo partneriais, konkurentais;
- žinoti Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, sąlygojančias galimybę kurti naują verslą, turizmo ir sporto organizacijų veiklos specifiką, konkurencijos tipus, rinkos tyrimo metodus, rinkodaros komplekso elementus, įmonės strategijos formavimo etapus, darbo saugos reikalavimus, darbo teisės pagrindus, pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir etikos normas, verslo organizavimo ir planavimo principus;
mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Turizmo ir sporto vadybininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal vadybos studijų programą.
Norintiems siekti turizmo ir sporto vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti turimo ir sporto vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję turizmo ir sporto vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti turizmo įmonėse, kelionių ir turizmo agentūrose, nacionalinėse regioninėse ir savivaldybių sporto organizacijose, sporto šakų federacijose, asociacijose, sąjungose, sporto mokymosi įstaigose, sporto klubuose, sveikatingumo centruose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju