Vartotojo www.studiumgenerale.lt dienoraštis
Devyni žingsniai sėkmingai rašant mokslinį darbą.
2012-09-11 11:05:35

Devyni žingsniai sėkmingai rašant mokslinį darbą.
Bendrovės "Studium Generale" straipsnis

Sėkmingas mokslinio darbo parašymas didžiąja dalimi priklauso ne tik nuo turimų rašymo įgūdžių, bet ir nuo nuoseklaus ir tikslingo įdirbio.

Norėdamas pasiekti sėkmingo darbo rašymo rezultatą, turėtum vadovautis šiais esminiais darbo rašymo žingsniais:


Devyni žingsniai sėkmingai rašant mokslinį darbą.
Bendrovės "Studium Generale" straipsnis

Sėkmingas mokslinio darbo parašymas didžiąja dalimi priklauso ne tik nuo turimų rašymo įgūdžių, bet ir nuo nuoseklaus ir tikslingo įdirbio.

Norėdamas pasiekti sėkmingo darbo rašymo rezultatą, turėtum vadovautis šiais esminiais darbo rašymo žingsniais:

1. Preciziškai laikykis metodinių nurodymų.

Viso darbo rašymo metu preciziškai laikykis savo universiteto ir savo katedros metodinių darbo rašymo reikalavimų (citavimo, literatūros ir šaltinių įvardinimo ir kt.).

2. Apsibrėžk temą ir išsikelk problemą.

Pasirinkta tema atsispindi rašomo darbo pavadinime.
Pasirink problemišką, aktualią, praktiškai ir teoriškai reikšmingą temą.
Problema, formuluojama klausimu, yra darbo ašis, esminis darbo rašymo klausimas į kurį ieškosi atsakymo viso darbo rašymo metu.
Nuo aiškaus ir tikslaus problemos įvardijimo priklausys tikslo ir uždavinių išsikėlimas, darbo struktūros sumodeliavimas.

3. Nustatyk tikslą ir suformuluok uždavinius.

Nustatytu tikslu ieškosi atsakymo į išsikeltą problemą.
Uždavinius formuluok tikslingai – išsikeltam tikslui įgyvendinti.
Uždavinių pagrindu vėliau sudarysi darbo turinį.

4. Sudaryk aiškią darbo struktūrą.

Nuo darbo struktūros sudarymo priklauso apsibrėžtos temos ir išsikeltos problematikos atskleidimas. Darbo turinį modeliuok pagal išsikeltus uždavinius.
Atsimink! Tiksli ir aiški darbo struktūra – pusė kelio į sėkmingą darbo parašymą.

5. Surink visą galimą literatūrą.

Išsikeltas probleminis klausimas ir galimi atsakymai į jį turi būti pagrindžiami moksline literatūra. Surink kuo daugiau mokslinės literatūros iš kuo įvairesnių šaltinių: periodinių leidinių, monografijų, duomenų bazių, parašytų darbų ir atliktų tyrimų, internetinių prieigų ir kt. Svarbu, jog surinkta literatūra atspindėtų, kaip analizuojama problematika plėtojama Lietuvoje, ir kaip užsienyje. Vėliau atlik literatūros atranką – pasirink tik analizuojamai temai ir problemai tinkamiausius šaltinius.

6. Atlik mokslinės literatūros analizę.

Teorinėje dalyje pateik mokslinius argumentus ir skirtingas pozicijas analizuojamu probleminiu klausimu. Pateik keletą skirtingų pozicijų analizuojama problema. Nurodyk, kaip probleminis klausimas analizuojamas Lietuvoje ir kaip užsienyje, kokie probleminiai klausimai keliami, kokie atsakymai pateikiami, kokie tyrimai atlikti ir kokie gauti rezultatai.

7. Pasirink tinkamą tyrimo metodą.

Tyrimo metodo pasirinkimas – tai kelias, kuris geriausiai padėtų įgyvendinti nustatytą tikslą ir uždavinius. Svarbu, jog atliekamas tyrimas nuosekliai „išplauktų“ iš teorinės darbo dalies, o nebūtų dirbtinai „prikabintas“ prie jos.

8. Atlik tyrimą.

Tavo tyrimas turi būti autentiškas, originalus, teikiantis naujumą ir etiškai atliktas.

9. Atlik rezultatų analizę ir parašyk išvadas.

Vadovaudamasis gautais rezultatais atsakyk į išsikeltus uždavinius. Iš gautų rezultatų padaryk išvadas.

 Esminės vertybės ir principai, kurių turi būti laikomasi rašant mokslinį darbą:

- Struktūriškumas,
- Moksliškumas,
- Argumentavimas,
- Pagrįstumas,
- Rašymo stiliaus originalumas,
- Nuoseklumas,
- Vientisumas,
- Preciziškumas,
- Validumas ir autentiškumas

 

"Studium Generale" straipsnis
                      
Video YouTub'e >>

www.facebook.com/sg.diplominiai

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju