Straipsniai
Atgal
Moksleivių ir studentų mitingas
2008-05-19

Piliečių grupė "Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje" kartu su jaunimo organizacijų nariais ir nepriklausomais moksleiviais bei studentais sudaro Jaunimo iniciatyvą. Jaunimo iniciatyva rengiamas
MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ MITINGAS


Piliečių grupė "Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje" kartu su jaunimo organizacijų nariais ir nepriklausomais moksleiviais bei studentais sudaro Jaunimo iniciatyvą. Jaunimo iniciatyva rengiamas
MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ MITINGAS

prieš jaunimo apiplėšimą ir antikonstitucinę aukštojo mokslo reformos imitaciją!

KUR?
Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo.

KADA?
Gegužės 22 dieną, ketvirtadienį, 15 valandą.

KODĖL?
Drakoniška studijų įmoka (2000 Lt - 40 000 Lt už metus) pasiekta, jog akademinė nomenklatūra dar kartą išvengė tikros aukštojo mokslo reformos ir susikūrė naujų lėšų švaistymo galimybių.

Ji įvesta šiurkščiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją (mokėti privalės ir gerai besimokantys) ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją - studijų prieinamumas priklausys ne tik nuo pasirengimo ir sugebėjimų, bet ir nuo turtinės bei socialinės padėties. Mokėjimo už studijas tvarka - diskriminacinė, įteisinanti studentų vienoje studijų programoje rūšiavimą į mokančius ir nemokančius, nepriklausomai nuo studijų rezultatų.

LR Konstitucinio Teismo Konstitucijos 41 straipsnio 3 dalies "išaiškinimas", kuriuo jis faktiškai pakeitė Konstituciją ir taip sulaužė duotą priesaiką, vertintinas kaip įžūli ir nedovanotina teisinio nihilizmo apraiška, už kurią nutarimą priėmusiai Konstitucinio Teismo sudėčiai privalo būti skelbiama apkalta, o nutarimas skelbiamas niekiniu nuo priėmimo momento.

Konstitucinis Teismas kaltas ne tik dėl nihilistinio Konstitucijos pakeitimo, bet ir dėl viešųjų ir privačiųjų interesų sumaišymo: 8 iš 9 KT teisėjų, pasibaigus kadencijai, grįžta dirbti į aukštąsias mokyklas.

Su Konstitucinio Teismo, neleistinai įsikišusio į vykdomosios valdžios sritį, pagalba, įtakingos Seimo partijos - Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga - ir akademinė nomenklatūra galutinai ir neskundžiamai pasiekė savo - įtvirtinta iškreipta ir Vakaruose neegzistuojanti aukštųjų mokyklų autonomijos samprata, kuri visiškai sunaikins ir taip niekingai mažą aukštųjų mokyklų atskaitomybę visuomenei bei valstybei už lėšų panaudojimą, valdymo efektyvumą ir visuomenės poreikius bei aukštus standartus atitinkančios mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą.

Didinant aukštųjų mokyklų savivalės laisvę, tuo pat metu išplečiamos disponavimo turtu galimybės yra ne kas kita, kaip turto išparceliavimo galimybės, kuriomis neatsakinga akademinė nomenklatūra ir stambiojo verslo grobuonys būtinai pasinaudos. Tai, jog "reformos" autorystę dalijasi stambiojo verslo viešųjų ryšių kontoros - Laisvosios rinkos instituto - samdiniai, laikytina būsimojo grobstymo prisipažinimu.

Nepagrįsta studijų įmoka brukama sąmoningai, spaudžiant bankams, o Tėvynės sąjunga ir Liberalų sąjūdis klusniai tenkina jų interesus. Partijoms siekiant gauti finansinę paramą per rinkimus, o bankams - šimtamilijoninį pelną iš paskolų dalybų, studentas faktiškai apvagiamas, jį priverčiant mokėti už dažnai nekokybiškas ir dar nereformuotas studijas, jį patį traktuojant visų pirma kaip vien tik pasipelnymo galimybę, kol kas dar neišvogtą pinigų maišą.

Keliasdešimt tūkstančių litų kai kuriose studijų programose sieksianti įmoka, kurią mokėti bus, pažeidžiant Konstituciją, priversti ir dalis gerai besimokančiųjų, bent kiek gabesnį abiturientą ar studentą skatins pasinaudoti nemokamų arba pigesnių, o dažnai ir aukštesnės kokybės, studijų svetur galimybe. Taip žadinama dar viena emigracijos banga, šįkart išvejant iš Tėvynės jauniausius ir gabiausius lietuvius ir taip naikinant tautos intelektinį potencialą ir netgi pačią tautą. Apkvaitę nuo juos užliesiančių pinigų tvaiko, "reformatoriai" be skrupulų rengiasi tikram lietuvių tautos genocidui.

Retrogradiško aukštojo mokslo sistemos modelio, egzistuojančio tik Rusijos, Lenkijos, Rumunijos ir buvusios Jugoslavijos valstybėse, įvedimas Lietuvoje jau beveik pasiektas. Jaunimo plėšimo bei vijimo iš Tėvynės ir aukštųjų mokyklų turto grobstymo akcijai pasirengta beveik tobulai, bendradarbiaujant ir Lietuvos Konstituciniam Teismui.

Tačiau gegužės 22 dieną 15 valandą jaunimas įrodys, jog jau gana plėšimo ir patyčių. Ateik į Nepriklausomybės aikštę, prie Seimo rūmų, ir pasakyk NE!

NE - plėšikiškai studijų įmokai!

    NE - Konstitucijos privatizavimui!    

        NE - padlaižiavimui akademinei nomenklatūrai ir bankams!        


TAIP - savigarbai, orumui, padorumui!

    TAIP - sąžiningai ir atsakingai aukštojo mokslo reformai!    

        TAIP - kokybiškoms ir prieinamoms studijoms Lietuvoje!       

 

Komentarai