Mokymo programos
Lietuvių filologija ir suomių kalba
Valstybinis kodas: 612U10007
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aprašas rengiamas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių ir suomių kalbų arba literatūros žinių reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs filologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti lietuvių filologijos faktus, taikyti humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, vartoti suomių kalbą bendraujant įvairiomis temomis, nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu suomių kalba, versti įvairaus tipo nesudėtingus tekstus, argumentuotai ir sistemiškai analizuoti įvairių mokslų faktus;
- žinoti dabartinės lietuvių kalbos sistemą, lietuvių kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, lietuvių ir pasaulio literatūrą, bendrą Suomijos kultūros ir literatūros situaciją, suomių kalbos sistemą ir vartosenos ypatumus;
- - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir suomių kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ar įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose ir leidyklose, viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, Suomijos įmonėse bei kultūros įstaigose Lietuvoje, taip pat Lietuvos įmonėse bei kultūros įstaigose Suomijoje. Papildomai įgijus mokytojo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju