Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612U10010
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 4,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti lietuvių filologijos specialistus, turinčius teorinių žinių iš bendrųjų humanitarinių mokslų, lietuvių filologijos, gebančius taikyti šias žinias praktiškai, panaudojant bendrąją humanitarinę, lituanistinę kompetencijas.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, informatiką, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, literatūros teorijos įvadą, lotynų kalbą bei specialybinius dalykus: lietuvių ir visuotinę literatūrą, lietuvių kalbos fonetiką, leksikologiją, morfologiją, akcentologiją, vaidybą, sceninį judesį ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: dialektologinė ir filologinė praktikos. Praktinių studijų trukmė ? 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami lietuvių filologijos faktų analizavimo, tekstų lingvistiniu ir literatūrologiniu atžvilgiu vertinimo, kalbos vartosenos situacijos vertinimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filologijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti filologo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti lietuvių filologijos faktus, vertinti tekstus lingvistiniu ir literatūrologiniu atžvilgiu, integruoti įvairių mokslų faktus, argumentuotai ir sistemiškai juos analizuoti, vertinti kalbos vartosenos situaciją, orientuotis kalbos norminimo srityse, kvalifikuotai aiškinti literatūros proceso naujoves;
- žinoti dabartinės lietuvių kalbos sistemą, lietuvių kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, lietuvių ir pasaulio literatūrą, lietuvių nacionalinės teatro kultūros sampratą pasaulio teatro kontekste;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių fililogijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir kitose įstaigose bei įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose bei leidyklose, atstovais spaudai bei ryšiams su visuomene, viešųjų ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, papildomai įgijus pedagogo profesinę kvalifikaciją, galima dirbti lietuvių kalbos mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-05-10

Gal kas zino kokiu egzaminu reikia stojant i lietuviu filologija? Ar reikia istorijos egzamino?