Mokymo programos
Rusų filologija ir lietuvių kalba
Valstybinis kodas: 612U30002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta suteikti bazinį europinius standartus atitinkantį filologinį išsilavinimą, parengiant specialistus, turinčius teorinių žinių iš bendrųjų humanitarinių mokslų, rusų filologijos ir lietuvių kalbos, gebančius taikyti šias žinias praktiškai įvairiose tarptautinio bendravimo sferose, panaudojant bendrąją humanitarinę, rusistikos ir lituanistikos kompetencijas: vertimo, konsultavimo, redagavimo.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji rusų ir lietuvių filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, informatiką, užsienio kalbą, pasirenkamuosius humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių bei socialinių mokslų dalykus; studijų pagrindų dalykus: filologijos įvadą, kalbotyrą, literatūrologiją, lotynų kalbą, rusų tautosaką ir etnokultūrą; specialybinius dalykus: rusų ir visuotinę literatūrą, rusų kalbos fonetiką, leksikologiją, morfologiją, sintaksę, rusų literatūrą.
Praktika vyksta dviem etapais: filologinė praktika I ir filologinė praktika II. Praktinių studijų trukmė ? 400 val. Praktika skirta įtvirtinti filologinio darbo įgūdžius, ugdyti socialinėms ir humanitarinėms kompetencijoms.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rusų ir lietuvių filologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Rusų ir lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti rusų ir lietuvių kalbų bei literatūros žinių reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti rusų filologijos ir lietuvių kalbos faktus, vartoti rusų ir lietuvių kalbas bendraujant įvairiomis temomis, išmanyti vertimo standartus ir procedūras bei juos taikyti verčiant įvairių tipų tekstus, integruoti įvairių mokslų faktus, argumentuotai ir sistemiškai juos analizuoti;
- žinoti dabartinių rusų ir lietuvių kalbų sistemas: rusų kalbos kilmę, raidą ir perspektyvą, taikyti įgytas rusų ir lietuvių kalbų leksikologijos, gramatikos, fonetikos, morfologijos, akademinio rašymo žinias bei įgūdžius, išmanyti rusų ir pasaulio literatūrą, vertimo būdus bei procedūras, lietuvių literatūrą ir kultūrą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis lietuvių ir rusų kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rusų filologijos ir lietuvių kalbos studijų programą.
Norintiems siekti filologo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kalbos tvarkytojais valstybinėse ir kitose įstaigose bei įmonėse, redaktoriais, korektoriais, stilistais laikraščiuose bei leidyklose, sekretoriais-referentais, viešųjų ir užsienio ryšių ar kitais darbuotojais, kuriems nereikia specialaus išsilavinimo, Rusijos įmonėse bei kultūros įstaigose Lietuvoje, taip pat Lietuvos įmonėse bei kultūros įstaigose Rusijoje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju