Mokymo programos
Ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L10005
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekonomistus, įsisavinusius ekonominio mąstymo pagrindus, reikalingus šiandieniniame moderniame pasaulyje, gebančius įvertinti ir valdyti ekonominius procesus mikro ir makroekonominiame lygyje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, ekonomiką, informatiką, valstybinės kalbos praktiką, lietuvių kultūrinę antropologiją, Lietuvos valstybės ir visuomenės raidą, anglų kalbą ir kt. ir specialybinius dalykus:pasaulinio ūkio raidą, valstybės finansus, ekonominę geografiją, firmos ekonomiką, gerovės ekonomiką, finansų apskaitą, darbo ekonomiką bankininkystės pagrindus, ekonometriką, makroekonominę analizę, matematinį programavimą, strateginį valdymą, Europos Sąjungos ekonomiką ir kt.
Praktinės studijos numatytos kaip pasirenkamas dalykas. Praktinių studijų trukmė – 2 kreditai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro laipsnis.
Baigus ekonomikos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti socialinių ir fizinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju